Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cynllun Glan Môr Bae Colwyn ar y rhestr fer ar gyfer y brif wobr beirianneg

Cynllun Glan Môr Bae Colwyn ar y rhestr fer ar gyfer y brif wobr beirianneg


Summary (optional)
start content

Cynllun Glan Môr Bae Colwyn ar y rhestr fer ar gyfer y brif wobr beirianneg

Mae glan y môr newydd ym Mae Colwyn ar y rhestr fer am wobr fyd-eang, ac anogir pobl i bleidleisio i'r prosiect i roi Bae Colwyn ar y map.

Mae Gwobr Dewis y Bobl Sefydliad y Peirianwyr Sifil 2019 yn dathlu prosiectau peirianneg sifil gorau'r byd sydd wedi cael effaith gadarnhaol ar eu hardal leol a'u cymunedau. Yn ôl ICE hwn yw’r “wobr eithaf ar gyfer prosiect peirianneg sifil yn y byd - a'r cyhoedd yn pleidleisio amdani." Y prosiect hwn yw’r unig un yng Nghymru, yn erbyn naw prosiect arall o amgylch y byd, gan gynnwys cynlluniau mawr gwerth biliynau o bunnoedd.

Mae’r Prosiect Glan Môr yn rhoi gwell amddiffynfa rhag erydu arfordirol a llifogydd, yn ogystal â gwelliannau i’r promenâd. Roedd y prosiect yn cynnwys adeiladu wal môr newydd, gan godi lefel y promenâd, ac ystod eang o welliannau eraill i gynorthwyo ag adfywio’r dref.

Meddai’r Cynghorydd Greg Robbins, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yr Amgylchedd a Chludiant, “Rydym wrth ein bodd bod y Prosiect Glan Môr wedi ei enwebu ar gyfer y Wobr hon. Mae’r prosiect yn rhan allweddol o’r rhaglen Adfywio Bywyd y Bae ym Mae Colwyn. Rydym yn annog gymaint o bobl â phosib i bleidleisio cyn y dyddiad cau ar 27 Medi 2019. Gallwch hyd yn oed ddefnyddio'r cyswllt wifi sydd am ddim ar lan y môr i fwrw eich pleidlais!"

Meddai Keith Jones, Cyfarwyddwr Sefydliad y Peirianwyr Sifil, Cymru: “Mae prosiectau peirianneg sifil da yn fudd mawr ar fywyd bob dydd pobl, gan lunio'r byd a diogelu ein dyfodol. Mae cynllun Bae Colwyn wedi rhoi adfywiad hirymarhous a hwb economaidd i’r rhan hon o Gymru, yn ogystal ag amddiffyniad arfordirol hanfodol. Mae’n haeddu cael ei gydnabod fel un o’r enghreifftiau gorau o beirianneg sifil yn y wlad. Rwy’n annog aelodau o’r gymuned, a gweddill y wlad, i ddangos eu gwerthfawrogiad a phleidleisio ar gyfer y prosiect i ennill y wobr.”

Gall aelodau o’r cyhoedd bleidleisio yn www.ice.org.uk/Peopleschoiceaward hyd at 27 Medi, a chaiff y prosiect buddugol ei gyflwyno ar 12 Tachwedd. Gall y cyhoedd ddilyn diweddariadau ar y wobr ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #ICEpeopleschoice.

Wedi ei bostio ar 13/09/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy