Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cronfa Adnewyddu'r Gymuned sesiwn wybodaeth

Cronfa Adnewyddu'r Gymuned - sesiwn wybodaeth


Summary (optional)
start content

Cronfa Adnewyddu'r Gymuned - sesiwn wybodaeth

Mae'r Gronfa Adnewyddu Cymunedol yn gronfa gan Lywodraeth y DU i helpu sefydliadau i dreialu gweithgarwch i baratoi ar gyfer y Gronfa Ffyniant a Rennir. Disgwylir i'r Gronfa Ffyniant a Rennir gymryd lle'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd presennol yn y tymor hwy. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn a wyddom am gyllid newydd yma.

Ymunwch â ni am sesiwn wybodaeth fer ar 30 Ebrill am 2yp i gael gwybod mwy am Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU yng Nghonwy a sut y gallwch gael mynediad i'r gronfa. Bydd y sesiwn hefyd yn rhoi cyfle i holi ac atebion gyda staff o’r Cyngor.  Bydd y sesiwn yn cael ei recordio ac ar gael ar gais os na allwch fod yn bresennol.

Mae pob Awdurdod Lleol yng Nghymru yn gyfrifol am y broses ymgeisio yn eu hardal, felly edrychwch ar eu gwefannau unigol am wybodaeth a therfynau amser lleol penodol.

Os ydych am ymuno, gyrrwch e-bost i cyllid@conwy.gov.uk i gael manylion sut i ymuno ar y galwad.

 

Mwy o wybodaeth am Gronfa Adnewyddu Cymunedol yn Cronfa Adfywio Cymunedol y DU - Gwahoddiad i Gyflwyno Cynigion Prosiect (conwy.gov.uk)

Wedi ei bostio ar 29/04/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy