Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Golau gwyrdd i Ymgynghoriad

Golau gwyrdd i Ymgynghoriad


Summary (optional)
start content

Golau gwyrdd i Ymgynghoriad

Heddiw (23/02/21) mae Cabinet Conwy wedi cymeradwyo cynllun am ymgynghoriad ar y Strategaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth 2021-2026 drafft.

Mae’r Strategaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth drafft yn cynnwys yr hyn sydd angen ei wneud dros y bum mlynedd nesaf i wneud yn siŵr fod Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Conwy yn parhau i gynnig gwasanaeth o safon.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae wedi bod yn flaenoriaeth gan y Cyngor i ddatblygu llyfrgelloedd mewn hybiau cymunedol sydd yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau a gweithgareddau.  Mae strategaeth flaenorol y Cyngor yn golygu oriau agor mwy hyblyg i lyfrgelloedd, llwybrau llyfrgell deithiol yn yr ardaloedd mwyaf anghysbell, a sefydlu pum llyfrgell gymunedol.

Mae’r Strategaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth 2021-26 drafft yn cynnwys rhestr o gamau gweithredu i’w cyflawni dros y pum mlynedd nesaf:

  • Cymryd rhan mewn astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer canolbwynt cymunedol yn Abergele.
  • Asesu’r potensial o ddod â’n gwasanaethau i’r cyhoedd ym Mae Colwyn ynghyd ag adleoli’r llyfrgell i Goed Pella.
  • Parhau i ddatblygu Canolfan Ddiwylliant Conwy.
  • Gwerthuso trefniant llyfrgelloedd cymunedol ar ôl iddyn nhw fod yn gweithredu am bum mlynedd. Cytuno ar fodel cynaliadwy am y 5 mlynedd nesaf, mewn partneriaeth â chynghorau tref a chymuned.
  • Parhau i weithio gydag iechyd a gofal cymdeithasol i archwilio’r cyfleoedd i gefnogi iechyd meddwl a lles.
  • Cynyddu’r defnydd o dechnoleg i wella mynediad pobl at wybodaeth a  gwasanaethau.
  • Datblygu gwasanaethau ar gyfer y cymunedau hynny sydd yn anghysbell, defnyddio llyfrgelloedd teithiol a llyfrgelloedd i gartrefi.

Cytunodd yr Aelodau Cabinet fod angen holi pobl sy’n defnyddio llyfrgelloedd, sefydliadau partner a phartïon a chanddynt fuddiant am eu barn nhw ynglŷn â’r strategaeth drafft.

Bydd yr ymgynghoriad ar y Strategaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth 2021-26 drafft yn cychwyn ddiwedd mis Mai 2021.

Mae adroddiad y pwyllgor ar gael i edrych arno ar: Adroddiad - cymeradwyaeth ar gyfer ymgynghoriad

Mae Strategaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth 2021-26 drafft ar gael i edrych arni ar: Strategaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Conwy 2021-2026

Wedi ei bostio ar 23/02/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy