Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Contractwyr yn Symud i'r Safle

Contractwyr yn Symud i'r Safle


Summary (optional)
start content

Contractwyr yn Symud i'r Safle

Mae contractwyr yn symud i’r safle'r wythnos hon i baratoi ar gyfer adeiladu pier cwta newydd ym Mae Colwyn.

Mae Grosvenor Construction Ltd, cwmni adeiladu-cadwraeth arbenigol sydd wedi’i leoli ym Mae Cinmel, yn adeiladu’r pier.

Mae Calibre Metalwork Ltd, arbenigwyr mewn cadwraeth, adfer ac atgynhyrchu gwaith metel, yn adnewyddu'r haearn bwrw.

Meddai’r Cyng. Brian Cossey, Cadeirydd Bwrdd Prosiect y Pier: “Roedd adeiladu’r pier cwta yn rhan o amodau cynllunio Llywodraeth Cymru – nid oedd unrhyw ddewis arall, ond diolch i Swyddog Cadwraeth y Cyngor rydym wedi llwyddo i gadw cymaint o’r Pier gwreiddiol â phosib’.”

Meddai Arweinydd y Cyngor, y Cyng. Sam Rowlands: “Rwy’n falch o weld cynnydd, a diolch i waith da’r cynghorwyr a’r swyddogion ynghlwm, bydd y pier newydd yn cael ei adeiladu heb yr angen am arian ychwanegol ac felly dim baich ychwanegol ar drethdalwyr lleol. Rydym yn hyderus y bydd y pier newydd o safon uchel; bydd yn cyd-fynd â’r ardal; a bydd yn darparu cyfleuster hirbarhaol ar gyfer preswylwyr lleol.”

Disgwylir y bydd y gwaith i adeiladu’r pier cwta newydd yn cael ei gwblhau yn yr haf 2020.Cefndir: 

06/10/17: Fe dderbyniodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy hysbysiad o benderfyniad gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Caniatâd Adeilad Rhestredig i ddatgymalu Pier Fictoria. Roedd y caniatâd i ddatgymalu’r strwythur yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor ailddatblygu pier cwta, gan gofnodi a storio elfennau ohono sy’n werthfawr o ran treftadaeth ac/neu adeiladwaith mewn man diogel er mwyn i drydydd parti allu eu hailddefnyddio mewn gwaith adfer posib’ yn y dyfodol.

Wedi ei bostio ar 23/10/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy