Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Conwy 2025, man o ryfeddod

Conwy 2025, man o ryfeddod


Summary (optional)
start content

Conwy 2025, man o ryfeddod

Mae Conwy’n llawn o ryfeddodau cudd, o’r tŷ lleiaf ym Mhrydain i un o gestyll mwyaf trawiadol Cymru; o fynyddoedd y Carneddau i filltiroedd o draethau maith, dyma le o gyferbynnedd ac ysblander.

Conwy yng ngwlad y beirdd.  Mae 450 milltir sgwâr o arfordir Gogledd Cymru i Eryri. Mae’n gartref i 117,000 o bobl ac yn croesawu 9.7 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn.

Tybed sut le fydd Conwy 2025?

Byddwch yn rhan ohono! Fel y dywedodd y Parchedig Eryl Parry, “Mae ein heglwysi yma ar draws Ardal Weinidogaethol Bro Celynnin yn cynrychioli pum ased rhyfeddol. Maen nhw i gyd yn ganoloesol, yn wir drysorau, a diolch i Conwy 2025 rydym yn cael cyfle i groesawu pobl na fyddent fel arall yn gwybod amdanynt.

“Ond hefyd rydym ni'n cael cyfle i weithio gyda phobl newydd, a gwneud pethau nad ydyn ni erioed wedi'u gwneud o'r blaen. Rwy’n credu’n gryf ein bod ni wedi cael cyfle, arwydd o obaith, i ni fel eglwysi sydd wedi’u gwreiddio’n ddwfn yn ein cymunedau, ifod yn rhan o’r y sgyrsiau creadigol hyn - arwydd go iawn o Dduw wrth ei waith.

“Mae’n amlygu sut y gall pob un ohonom ni chwarae ein rôl yn y ffordd orau. Rhoi ein rhoddion, profi daioni Duw. Ac estyn allan at y rhai nad ydyn nhw erioed wedi cyrchu diwylliant yn y ffordd hon o'r blaen”.

Meddwl sut y gallwch chi gymryd rhan yn Conwy 2025? Conwy 2025 | Cefnogi ein cais

Wedi ei bostio ar 10/08/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content