Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Conwy 2025, dangoswch eich cefnogaeth...

Conwy 2025, dangoswch eich cefnogaeth...


Summary (optional)
start content

Conwy 2025, dangoswch eich cefnogaeth...

Mae mynegiad o ddiddordeb Conwy 2025 i ddod yn Ddinas Diwylliant y DU 2025 wedi'i gyflwyno.

Bydd Conwy 2025 yn arloesi dull dan arweiniad y gymuned. Mae Dinas Diwylliant y DU yn ymwneud â chi yn llwyr; beth mae diwylliant yn ei olygu i chi, yr hyn rydych chi'n angerddol amdano, sut y gall diwylliant wneud gwahaniaeth i chi a'ch cymuned.

Mae eich angen chi ar Gonwy 2025 i helpu i lywio’r cynnig. Maen nhw am glywed gennych chi i helpu i gynllunio digwyddiadau chwareus, anturus a hygyrch. Rhowch eich mewnwelediad i'r rhinweddau arbennig, yr heriau a'r dalent greadigol leol ar ble rydych chi'n byw.

Bydd Conwy 2025 yn datblygu llawer o gyfleoedd gwirfoddoli. Felly, os nad ydych chi'n siŵr sut rydych chi am gymryd rhan eto, ymunwch â'r rhestr bostio i gael y wybodaeth ddiweddaraf am Conwy 2025 | Cefnogi ein cais

Hoffai Conwy 2025 i chi ddangos eich cefnogaeth ar gyfer Conwy 2025 fel Dinas Diwylliant y DU drwy lawrlwytho adnoddau i'w defnyddio ar eich cyfryngau cymdeithasol Lawrlwythiadau | Conwy 2025. Defnyddiwch yr hashnod #Conwy 2025 a thagiwch @Conwy2025 ar eich postiadau cyfryngau cymdeithasol.

Bydd y bartneriaeth yn allweddol i lwyddiant Conwy 2025. Mae nifer wych o bartneriaid dylanwadol yn rhan ohoni, sydd wedi helpu i lunio'r cynnig ac a fydd yn integreiddio'r cyfleoedd a'r syniadau i ddatblygu Conwy 2025. Meddai Prif Swyddog Gweithredol Penderyn, Stephen Davies yn ddiweddar “Byddai Penderyn yn sefyll ochr yn ochr â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fel partneriaid gyda’r bobl, y sefydliadau a’r busnesau sy’n gweithio i greu digwyddiadau a gweithgareddau diwylliannol eithriadol drwy 2025”. A allech chi fod yn bartner?

Canolbwynt Conwy 2025 yw’r dyhead i ddatblygu gweledigaeth Strategaeth Ddiwylliant Conwy ar gyfer rhwydwaith gynrychioliadol a gwydn i gefnogi bywyd diwylliannol hyd at 2025 a thu hwnt.

Daw Conwy 2025 ag arweinyddiaeth gref a chydlynol wrth rymuso cymunedau i gyfeirio rhaglenni ar lwybrau daear eu trefi a'u pentrefi. Bydd Conwy 2025 yn sicrhau cynrychiolaeth gan arweinwyr cymunedol, pobl greadigol, sefydliadau celfyddydau cymunedol, busnes lleol, trafnidiaeth, ac, yn hanfodol, trigolion lleol ar draws y dirwedd ddiwylliannol. Bydd yn datblygu prosiectau sy’n adlewyrchu’r bobl leol, y brwdfrydedd a’r blaenoriaethau.

Meddai Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, y Cynghorydd Charlie McCoubrey “Bydd Conwy 2025 yn creu sbarc yn ein cymunedau a fydd yn arwain at dwf economaidd, lles a chysylltiad.”

Wedi ei bostio ar 06/08/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content