Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Canlyniadau Lefel A Conwy

Canlyniadau Lefel A Conwy


Summary (optional)
start content

Canlyniadau Lefel A Conwy

Mae’r gyfradd basio gyffredinol yn ysgolion Conwy’n parhau i gynyddu wrth i 97.4% o ddisgyblion gael graddau A* i E.

Dywedodd y Cyng. Julie Fallon, Aelod Cabinet Addysg Conwy, “Hoffwn longyfarch ein holl fyfyrwyr ifanc ym mhob rhan o’r sir ar eu cyflawniadau yn yr arholiadau Lefel A ac AS eleni.  Maen nhw wedi gwneud mor dda ac wedi gweithio mor galed i gael y canlyniadau yma.

“Dwi’n dymuno’r gorau iddyn nhw wrth benderfynu ar eu gyrfaoedd yn y dyfodol, a dwi’n siŵr eu bod nhw am ymuno gyda mi i ddiolch i’w rhieni, eu teuluoedd, ein hathrawon arbennig a’r staff cymorth sydd wedi’u helpu a’u cefnogi nhw gyda’u holl astudiaethau.”

Canlyniadau Rhagarweiniol Safon Uwch AALl Conwy Haf 2019

Dadansoddiad Ystadegol: Safon Uwch

GraddauConwy
%201720182019
A*-A 22.3 20.6 17
A*-C 72.9 72 74.9
A*-E 96.6 97.2 97.4
Wedi ei bostio ar 15/08/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy