Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cynigydd a Ffafrir Neuadd Ddinesig Conwy

Cynigydd a Ffafrir Neuadd Ddinesig Conwy


Summary (optional)
start content

Cynigydd a Ffafrir Neuadd Ddinesig Conwy

Mae Aelodau Cabinet Conwy wedi dewis cynigydd a ffafrir ar gyfer ailddatblygu’r Neuadd Ddinesig yng Nghonwy.

Ar 14 Gorffennaf, ystyriodd y cynghorwyr y cynigion amlinellol a gyflwynwyd gan y cynigwyr ar y rhestr fer sydd wedi bod yn paratoi eu hachosion i ymgymryd â’r dasg bwysig o ailddatblygu adeilad eiconig y Neuadd Ddinesig.

Penderfynwyd penodi un ymgeisydd i’w wahodd i gyflwyno cais cyn cynllunio ffurfiol ar gyfer ailddatblygu’r adeilad.

Dywedodd y Cyng. Goronwy Edwards, Aelod Cabinet Datblygu Economaidd: “Ein nod yw cefnogi adfywio ac ychwanegu at y ddarpariaeth twristiaeth o safon yng Nghonwy gyda datblygiad cynaliadwy. Mae’n ddyletswydd arnom i wneud yn siŵr ein bod yn gwneud y penderfyniad cywir.”

“Mae’r Neuadd Ddinesig yn wag ar hyn o bryd, ac mae cost sylweddol i gadw adeilad gwag yn ddiogel, felly mae’n bwysig ein bod yn dod o hyd i ddefnydd newydd ar gyfer yr adeilad. Ac er y byddem yn croesawu taliad ariannol buan, mae ystyriaethau eraill sydd angen i ni eu cydbwyso, gan fod hwn yn lleoliad arwyddocaol ar lan y dŵr mewn Safle Treftadaeth y Byd.”

Bydd y cynigion a gyflwynir ar gyfer safle Neuadd Ddinesig Conwy yn destun y prosesau cynllunio arferol.

Y cynigydd a ffafrir dewisol gan y Cabinet yw Nautical Point Ltd, gyda chynnig i ddatblygu cynllun defnydd cymysg. Mae’r cynigydd yn y broses o gwblhau’r holl ofynion diwydrwydd dyladwy ac yn bwriadu cyflwyno’r cynllun arfaethedig at sylw’r cyhoedd yn y dyfodol agos.

Wedi ei bostio ar 26/08/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy