Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Rhestr Fer Neuadd Ddinesig Conwy

Rhestr Fer Neuadd Ddinesig Conwy


Summary (optional)
start content

Rhestr Fer Neuadd Ddinesig Conwy

Mae Cabinet Conwy wedi llunio rhestr fer o ymgeiswyr i gyflwyno cynigion manwl ar gyfer Neuadd Ddinesig Conwy.

Yn gynharach eleni, penderfynodd cynghorwyr i roi adeilad Neuadd Ddinesig Conwy yn ôl ar y farchnad agored gan ddefnyddio canllawiau cynllunio diwygiedig, gyda ffocws ar gynnwys datblygiadau preswyl neu westy.

Derbyniwyd nifer o ddatganiadau o ddiddordeb, ac yr wythnos hon (22/10/19) cymeradwyodd Aelodau’r Cabinet y rhestr fer o ymgeiswyr a gaiff eu gwadd i gyflwyno cynigion manwl ar gyfer yr adeilad.

Dywedodd y Cyng. Goronwy Edwards, Aelod Cabinet Datblygu Economaidd: “Bydd y Neuadd Ddinesig yn wag unwaith i’r Ganolfan Ddiwylliant newydd gael ei gwblhau, a bydd y gost o gadw’r adeilad gwag yn ddiogel, yn sylweddol, felly mae’n bwysig ein bod yn dod o hyd i ddefnydd newydd ar gyfer yr adeilad cyn gynted â phosibl.”

Gwahoddir yr ymgeiswyr ar y rhestr fer i gyflwyno eu cynigion manwl yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd, a byddent yn cael eu cyflwyno i Aelodau i benderfynu ar y cynllun a ffefrir.

Dywedodd y Cyng. Mark Baker, Aelod Cabinet Treftadaeth a Diwylliant: “Mae’r derbyniad cyfalaf o werthiant Neuadd Ddinesig Conwy wedi cael ei ddyrannu i’r Ganolfan Ddiwylliant Newydd, a fydd yn cynnwys llyfrgell, caffi, canolfan celfyddydau a diwylliant, yn ogystal ag archifdy’r sir. Dyma fydd trysordy ein harchifau, er mwyn cadw a diogelu ein heitemau hanesyddol. Bydd y Ganolfan Ddiwylliant yn gwasanaethu fel canolfan ar gyfer y gymuned leol, a phorth i hanes Sir Conwy.”

Bydd y cynnig llwyddiannus ar gyfer y safle yn destun y prosesau cynllunio arferol a phrosesau cysylltiedig.

Wedi ei bostio ar 25/10/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy