Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Diweddariad ar Neuadd Ddinesig Conwy

Diweddariad ar Neuadd Ddinesig Conwy


Summary (optional)
start content

Diweddariad ar Neuadd Ddinesig Conwy

Cabinet Conwy yn cytuno i roi Neuadd Ddinesig Conwy yn ôl ar y farchnad agored.

Argymhellodd Bwrdd Prosiect y Neuadd Ddinesig y dylid rhoi’r eiddo yn ôl ar y farchnad agored, cafodd hyn ei gefnogi gan Bwyllgor Craffu Cyllid ac Adnoddau Conwy, a heddiw (14/05/19) cytunodd Aelodau Cabinet Conwy ar hynny.

Cyflwynwyd adroddiad manwl i gynghorwyr yn egluro’r gwaith sydd wedi ei wneud hyd yma, y sefyllfa gyfredol, a'r opsiynau sydd ar gael.  

Cytunodd y Cabinet y dylid rhoi’r Neuadd Ddinesig yn ôl ar y farchnad agored, ond heb y rhan o’r cei oedd wedi ei gynnwys yn y cynigion blaenorol.

Bydd Neuadd Ddinesig Conwy yn cael ei marchnata gan ddefnyddio canllawiau cynllunio a ddiweddarwyd gyda ffocws ar gynnwys datblygiad preswyl neu westy.

Meddai’r Cynghorydd Louise Emery, Aelod Cabinet Datblygu Economaidd: “Wedi llawer o drafod, rydym wedi penderfynu rhoi Neuadd Ddinesig Conwy ar y farchnad.

“Rydym yn gwybod y bydd yn dod yn wag fis Hydref 2019 pan fydd y Ganolfan Ddiwylliant newydd yn cael ei chwblhau, a byddai cadw'r adeilad gwag yn ddiogel yn sylweddol, felly mae'n bwysig ein bod yn dod o hyd i ddefnydd newydd ar gyfer yr adeilad cyn gynted â phosib.

“Mae derbyniadau cyfalaf o werthiant y Neuadd Ddinesig wedi eu clustnodi ar gyfer y Ganolfan Ddiwylliant newydd, lle bydd llyfrgell yr ardal, caffi, canolfan gelfyddydol ac etifeddiaeth, ac archif y sir. Bydd y Ganolfan Ddiwylliant yn ganolbwynt i’r gymuned leol, ac yn borth i gynulleidfa ehangach at hanes Conwy.”

Bydd adeilad Neuadd Ddinesig Conwy yn dod ar y farchnad agored yr haf hwn. 

Bydd unrhyw gynigion a gyflwynir ar gyfer y safle yn ddarostyngedig i’r broses gynllunio arferol.

Wedi ei bostio ar 14/05/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy