Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Conwy Council is a winner in the Social Care Accolades 2018

Cyngor Conwy ar y brig yng Ngwobrau Gofal Cymdeithasol 2018


Summary (optional)
start content

Cyngor Conwy ar y brig yng Ngwobrau Gofal Cymdeithasol 2018

Enillodd Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wobr Gofal Cymdeithasol uchel ei fri gan Gofal Cymdeithasol Cymru mewn seremoni a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas yng Ngaerdydd ar 13 Medi 2018.

Rhoddwyd y wobr am arwain menter amlasiantaeth i leihau camfanteisio'n rhywiol ar blant yn yr ardal, sydd yn cynnwys cydweithwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Y Gwasanaeth Addysg, Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaethau Ieuenctid Conwy.   

Roedd y fenter yn cynnwys datblygu cyfleoedd am hyfforddiant pwrpasol ar gyfer yr holl asiantaethau, datblygu Fforwm Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant amlasiantaeth, bwletin Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a datblygu’r Rhaglen Arfogaeth i bobl ifanc.

Mae’r Gwobrau Gofal Cymdeithasol yn cydnabod, yn dathlu ac yn rhannu arferion gorau sefydliadau, grwpiau neu dimau ym maes gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol neu flynyddoedd cynnar a gofal plant.

Dywedodd y beirniaid mai dyma’r esiampl orau o gydweithio yr oeddent wedi ei gweld yng Nghymru.

Meddai'r Cyng. Cheryl Carlisle, Aelod Cabinet Conwy dros Blant, Teuluoedd a Diogelu, “Mae hi wir yn anrhydedd i’n menter ni dderbyn yr wobr hon. Ei bwriad yw gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau defnyddwyr ein gwasanaeth a’u teuluoedd.”

“Rydym yn hynod falch o’r tîm sydd wedi gweithio mor galed ac wedi rhoi cymaint o ymdrech i’r fenter hon. Mae’n adlewyrchiad o’r gwaith arbennig sy’n digwydd yng Ngwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Conwy.”

Wedi ei bostio ar 26/09/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy