Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cyflawni Gwobr flaenllaw y Faner Werdd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cyflawni Gwobr flaenllaw y Faner Werdd


Summary (optional)
start content

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cyflawni Gwobr flaenllaw y Faner Werdd

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – nod rhyngwladol parc neu fan gwyrdd o ansawdd. 

Mae 221 o barciau a mannau gwyrdd wedi bodloni’r safonau uchel sydd yn angenrheidiol i dderbyn Gwobr flaenllaw y Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd. Maent yn cynnwys ystod amrywiol o safleoedd, o barciau trefol ac ystadau tai, i gampysau prifysgol a ffermydd..

Bydd y baneri yn chwifio mewn 18 o safleoedd yn Sir Conwy i gydnabod eu cyfleusterau rhagorol a’r ymrwymiad i gyflwyno mannau gwyrdd o ansawdd gwych.

Dyfarniad Llawn

 • Tre Cwm, Llandudno
 • Parc Peulwys, Hen Golwyn              
 • Parc Gwledig y Gogarth, Llandudno
 • Y Fach, Llandudno     
 • Mynwent Lawnt Llanrhos       
 • Gerddi Queens, Bae Colwyn 
 • Bodlondeb, Conwy    
 • Lotments Bryn Euryn, Llandrillo yn Rhos      
 • Parc Cae Derw, Cyffordd Llandudno  
 • Parc Pentre Mawr, Abergele 
 • Gerddi Wynn, Hen Golwyn   

Dyfarniad Cymunedol

 • Gardd y Ffynnon Ofuned, Tref Conwy
 • Nant Eirias, Bae Colwyn
 • Stâd a Pherllan Gymuned Rhodfa Caer, Bae Cinmel
 • Perllan Conwy, Conwy                      
 • Parc Queens, Bae Colwyn                
 • Mynwent St Tudno (y Gogarth), Llandudno              
 • Gerddi Cymunedol St Cynbryd, Llanddulas   

Meddai’r Cyng. Greg Robbins, Aelod Cabinet Amgylchedd a Chludiant Conwy, “Rwyf wrth fy modd bod y parciau hyn wedi cael statws Baner Werdd.  Mae'r cyflawniad hwn yn cydnabod gwaith caled staff Conwy, grwpiau cymunedol lleol, sefydliadau partner a thrigolion lleol i gynnal yr ardaloedd hyn i safonau mor uchel er lles y gymuned. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi dangos cymaint o ymrwymiad ac ymroddiad i gyflawni'r canlyniadau hyn.”

Cyflwynir rhaglen Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru’n Daclus, gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru.  Caiff ei beirniadu gan arbenigwyr mannau gwyrdd, sydd yn gwirfoddoli eu hamser i ymweld â’r safleoedd sy’n ymgeisio a’u hasesu yn erbyn wyth maen prawf llym, yn cynnwys bioamrywiaeth, glendid, rheolaeth amgylcheddol a chyfranogiad cymunedol.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru’n Daclus: “Mae rhaglen Gwobr y Faner Werdd yn parhau i fynd o nerth i nerth yng Nghymru, diolch i ymrwymiad a brwdfrydedd staff a gwirfoddolwyr ar draws y wlad.

“Ni ellir tanamcangyfrif pa mor bwysig yw parciau a mannau gwyrdd o ansawdd uchel i’n cymunedau, ein hiechyd a’n llesiant, i natur a’r economi. Rydym eisiau annog pawb i archwilio eu hardal leol a gwneud y gorau o’r safleoedd rhagorol ar drothwy’r drws.”

Mae rhestr lawn o enillwyr y wobr ar gael ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus www.keepwalestidy.cymru

Wedi ei bostio ar 16/07/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy