Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gwella hygyrchedd gwasanaethau'r cyngor ar gyfer y gymuned Fyddar

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gwella hygyrchedd gwasanaethau'r cyngor ar gyfer y gymuned Fyddar


Summary (optional)
start content

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gwella hygyrchedd gwasanaethau'r cyngor ar gyfer y gymuned Fyddar

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ei gwneud yn haws i gymuned Fyddar y sir gael mynediad at wasanaethau o 17 Rhagfyr 2018 wrth lansio gwasanaeth dehongli fideo newydd - 'InterpretersLive!’  am gynllun peilot o 12 mis.

Mae’n golygu y gall cwsmeriaid Byddar, sy’n cyfathrebu drwy ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL), gysylltu â'r cyngor drwy ddehonglydd Iaith Arwyddion Prydain.

Bydd gan ymwelwyr i brif swyddfeydd y Cyngor yng Nghoed Pella, Bodlondeb a Mochdre fynediad ar unwaith at ddehonglydd BSL ar sgrin heb fod angen gwneud apwyntiad ymlaen llaw.   Mae cynlluniau ar y gweill i gyflwyno’r gwasanaeth i adeiladau eraill y cyngor yn y flwyddyn newydd.  

 Bydd modd i bobl sydd ddim yn dymuno teithio, neu'n methu teithio, ddefnyddio'r gwasanaeth wyneb yn wyneb o'u cartref, gan ddefnyddio system trosglwyddo fideo.

Mae'r gwasanaeth dehongli newydd yn golygu y gall cwsmeriaid Byddar alw gwasanaethau'r cyngor yn yr un modd ag unigolion sy’n gallu clywed.

Dywedodd y Cynghorydd Frank Bradfield, Cefnogwr Anableddau’r Cyngor:  “Rydym wedi ymrwymo yn ein Cynllun Corfforaethol i ganolbwyntio ar adolygu sut yr ydym yn ymgysylltu, cyfathrebu a gweithio gyda chymunedau, er mwyn i ni fod yn flaengar, cyfoes ac effeithlon.   Bydd y cynllun peilot hwn yn rhoi cyfle i gymuned Fyddar y sir gyfathrebu â ni mewn modd cyfoes, ochr yn ochr â’n sianeli eraill megis ffôn testun, sesiynau dehongli wyneb yn wyneb bob pythefnos, a’n gwefan.”

Mae gwasanaeth dehongli BSL ‘InterpretersLive!’ yn cael ei ddarparu gan Sign Solutions.   Cynhelir y cynllun peilot am 12 mis a bydd yn cael ei werthuso gan gymuned Fyddar y sir.

Dywed Sean Nicholson, Prif Swyddog Gweithredol Sign Solutions “Rwy’n falch fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyflwyno’r mentrau hyn.  Mae’n bwysig bod y gymuned Fyddar yn teimlo’n hyderus wrth dderbyn mynediad i’r ystod gyfan o wasanaethau cyngor, ac mae’r gallu i wneud galwad o'u cartrefi gan ddefnyddio’r gwasanaeth trosglwyddo fideo yn golygu bod gwir gydraddoldeb.”

 

Datganiad y Wasg BSL: https://vimeo.com/305722918

I gael manylion ar wasanaeth InterpretersLive! cliciwch yma: https://www.interpreterslive.co.uk/

 

 

Wedi ei bostio ar 14/12/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy