Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy'n chwilio am Brif Weithredwr newydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy'n chwilio am Brif Weithredwr newydd


Summary (optional)
start content

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy'n chwilio am Brif Weithredwr newydd

Ar ôl deg mlynedd yn ei swydd, a chyfanswm o 29 mlynedd o weithio mewn llywodraeth leol, mae Prif Weithredwr Cyngor Conwy, Iwan Davies, wedi cyhoeddi ei fwriad i ymddeol yn ddiweddarach eleni.

Dywedodd, “Mae wedi bod yn benderfyniad mawr, yn enwedig o ystyried faint rwy’n caru’r swydd hon, ond mae’r amser yn teimlo’n iawn i mi ac i’r Cyngor. Fy mwriad yw gorffen erbyn diwedd eleni, ond bydd yr union ddyddiad yn dibynnu ar yr amserlen ar gyfer recriwtio fy olynydd.” 

Mae ymgyrch recriwtio i ganfod ei olynydd wedi’i lansio’r wythnos hon. 

Bydd yr hysbyseb ar agor am 7 wythnos a disgwylir i’r cyfweliadau gael eu cynnal ym mis Hydref. 

Dywedodd y Cynghorydd Charlie McCoubrey, Arweinydd y Cyngor: “Mae’n anodd gweld Iwan yn gadael ar ôl cynifer o flynyddoedd o wasanaeth ymroddedig, ond rydym yn edrych ymlaen at groesawu Prif Weithredwr newydd. 

“Rydym yn Gyngor sydd â gwir angerdd a balchder yn ein sir a’i photensial.  Mae’n rôl sy’n gofyn llawer ac mae nifer o heriau’n ein hwynebu. 

“Bydd angen arweinyddiaeth eithriadol er mwyn wynebu’r heriau hyn. Rydym yn chwilio am rhywun sydd â’r set sgiliau, brwdfrydedd ac uchelgais i wireddu blaenoriaethu’r Cyngor a gwneud gwelliannau pwysig i fywydau ein preswylwyr, yn enwedig y rhai mwyaf diamddiffyn.” 

Mae mwy o wybodaeth am y cyfle cyffrous hwn ar gael ar wefan Conwy yn: Recriwtio Prif Weithredwr - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

 

Wedi ei bostio ar 03/08/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content