Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Conwy County Borough residents asked for their views on education services

Gofyn barn trigolion Bwrdeistref Sirol Conwy am wasanaethau addysg


Summary (optional)
start content

Gofyn barn trigolion Bwrdeistref Sirol Conwy am wasanaethau addysg

Mae Estyn wedi lansio arolwg i ofyn i drigolion ym Mwrdeistref Sirol Conwy am eu barn am ba mor dda mae gwasanaethau addysg a ddarperir gan y cyngor yn cynorthwyo ysgolion a gwasanaethau ieuenctid.

Mae’r arolwg yn gofyn i rieni, gofalwyr, dysgwyr ac unrhyw un sy’n gweithio ym myd addysg neu’n gysylltiedig ag ef, helpu arolygwyr i farnu effeithiolrwydd y gwasanaethau addysg.

Dywed Owen Evans, Prif Arolygydd, “Mae barn leol gan y rhai sy’n gysylltiedig ag ysgolion a gwasanaethau ieuenctid yn hanfodol i roi darlun o ba mor dda mae’r cyngor yn perfformio. Bydd arolygwyr yn ystyried pa mor dda mae’r gwasanaethau addysg yn helpu disgyblion i gyflawni, yn cynorthwyo’r rhai sy’n fregus neu sydd ag anghenion penodol, ac yn darparu gwasanaethau cymorth ieuenctid ar gyfer y rhai sy’n 11-25 oed.”

Bydd canlyniadau o’r arolwg yn cael eu defnyddio i lywio’r arolygiad o Wasanaethau Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, sy’n dechrau ym mis Tachwedd.

https://www.smartsurvey.co.uk/s/MOOUTE/

Mae’r arolwg ar agor tan 9 Hydref 2023.

Wedi ei bostio ar 19/09/2023

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content