Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Traethau Sir Conwy yn derbyn Gwobrau Arfordir Cymru

Traethau Sir Conwy yn derbyn Gwobrau Arfordir Cymru


Summary (optional)
start content

Traethau Sir Conwy yn derbyn Gwobrau Arfordir Cymru

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn falch iawn o dderbyn cadarnhad fod wyth o’i draethau wedi cael eu cydnabod yng Ngwobrau Arfordir Cymru 2019.

Dyfarnwyd y Faner Las i bedwar traeth, label eco a gydnabyddir yn rhyngwladol am ansawdd dŵr, ymwybyddiaeth amgylcheddol, diogelu, diogelwch a gwasanaethau, yn cyhwfan ar un ar ddeg traeth.

Y traethau Baner Las yw: Penmorfa Llandudno, Llanfairfechan, Penmaenmawr, Rhos, Bae Colwyn.

Enillodd pedwar traeth arall y Wobr Glan y Môr, y safon genedlaethol ar gyfer y traethau gorau ar draws y DU sy’n sicrhau fod ymwelwyr yn siŵr o ddod o hyd i lain arfordirol lân, ddeniadol ac wedi'i rheoli'n dda. 

Traethau Gwobr Glan y Môr yw: Abergele/Pensarn, Bae Cinmel, Traeth y Gogledd Llandudno, Porth Eirias.

Dywedodd y Cynghorydd Don Milne, Aelod Cabinet yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau:

“Rydym yn falch fod pedwar traeth poblogaidd iawn ym Mwrdeistref Sirol Conwy wedi derbyn statws y Faner Las a bod pedwar arall wedi ennill Gwobrau Glan y Môr am eu cyfleusterau ac ansawdd da'r dŵr.

“Mae’r gwobrau hyn yn rhan bwysig o’n cynnig twristiaeth, ac mae’r diwydiant twristiaeth yn ei dro yn rhan hanfodol o’n heconomi leol. Mae cyrraedd y safonau sy’n ofynnol i ennill gwobrau’r Faner Las yn ganlyniad i ymdrech ar y cyd gan swyddogion o amrediad eang o wasanaethau'r Cyngor."

Wedi ei bostio ar 16/05/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy