Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Trigolion Sir Conwy yn cael eu hatgoffa i ddweud eu dweud yn etholiadau mis Mai

Trigolion Sir Conwy yn cael eu hatgoffa i ddweud eu dweud yn etholiadau mis Mai


Summary (optional)
start content

Trigolion Sir Conwy yn cael eu hatgoffa i ddweud eu dweud yn etholiadau mis Mai

Mae’r etholiadau lleol yn cael eu cynnal ddydd Iau (05/05/22), ac mae trigolion yn cael eu hannog i ddefnyddio’u pleidlais.

O gynnal a chadw strydoedd, casglu sbwriel ac ailgylchu, gofal cymdeithasol ac ysgolion, i wasanaethau digartrefedd, cludiant, parciau lleol a llyfrgelloedd… mae eich Cyngor yn darparu gwasanaethau ac yn gwneud penderfyniadau ar eich rhan bob dydd.

Gall eich pleidlais chi ddylanwadu ar sut y mae’r gwasanaethau hyn yn cael eu darparu. Mae pleidleisio mewn etholiad lleol yn eich galluogi chi i fod yn rhan o’r newid ar lefel leol.

Meddai Iwan Davies, Swyddog Canlyniadau Cyngor Conwy: “Mae’r etholiadau yn gyfle i chi gael dweud eich dweud am bwy ddylai eich cynrychioli chi ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac ar eich cyngor cymuned neu dref lleol.”

I weld pwy sy’n ymgeisio yn yr etholiad yn eich ardal chi, ewch i: www.conwy.gov.uk/gwybodaethibleidleiswyr 

Bydd Gorsafoedd Pleidleisio ar agor o 7am tan 10pm ddydd Iau 5 Mai 2022.

Mae rhagor o wybodaeth am etholiadau a phleidleisio i’w gweld yn: https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/pleidleisiwr

Wedi ei bostio ar 28/04/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content