Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Canolfan Ddiwylliant Conwy yn agor ei Drysau

Canolfan Ddiwylliant Conwy yn agor ei Drysau


Summary (optional)
start content

Canolfan Ddiwylliant Conwy yn agor ei Drysau

Mae Canolfan Ddiwylliant newydd sbon Conwy yn agor ei drysau i’r cyhoedd ddydd Llun (09/12/19).

Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy yn gartref i’r Llyfrgell Ardal newydd (yn disodli’r llyfrgelloedd yn Neganwy, Cyffordd Llandudno a Chonwy) ac mae’n cynnwys arddangosfeydd treftadaeth newydd bywiog yn llawn gwrthrychau a lluniau sy’n adrodd hanes cyfoethog y sir.

Bydd y Ganolfan yn agored o 9.30am ar y bore cyntaf a gall pobl ddod i bori drwy’r llyfrau, ymweld ag arddangosfa Pobl Conwy, neu alw heibio ac edrych o gwmpas.

Yr oriau agor yw:

Dydd Llun 09.30 - 17.00
Dydd Mawrth 10.00 - 19.00
Dydd Mercher 09.30 - 17.00
Dydd Iau 09.30 - 17.00
Dydd Gwener 09.30 - 17.00
Dydd Sadwrn 10.00 - 13.00

Bydd y caffi ar y safle, y Cantîn yn agor yn y Flwyddyn Newydd.

Yna, yn y gwanwyn bydd Gwasanaeth Archif y sir yn symud eu casgliadau i’r islawr (a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer cynnal tymheredd cyson a lleithder i ddiogelu eitemau bregus) ac yn agor cyfleusterau’r archif a’r ystafell chwilio archifau i’r cyhoedd.

Bydd y mannau sydd wedi’u tirlunio o amgylch y ganolfan yn cynnwys gardd synhwyraidd heddychlon gyda llwybrau a seddi hygyrch sy’n ystyriol o bobl â dementia.

Meddai Arweinydd y Cyngor, y Cyng. Sam Rowlands: “Mae’r ganolfan newydd wych hon yn dod ag amrywiaeth o wasanaethau ynghyd o dan un to. Bydd y gofod a adeiladwyd yn bwrpasol yn ein helpu i ddarparu gwasanaethau mwy hyblyg gydag oriau agor hwy, tra’n lleihau costau cynnal.”

Dywedodd y Cyng. Mark Baker, Aelod Cabinet Treftadaeth a Diwylliant Cabinet Conwy: “Bydd Canolfan Ddiwylliant Conwyn yn drysordy ein harchifau, er mwyn cadw a diogelu ein heitemau hanesyddol. Bydd y ganolfan yn gwasanaethu fel canolfan ar gyfer y gymuned leol, a phorth i hanes Sir Conwy.”

Ariennir y Ganolfan Ddiwylliant a’r ardd synhwyraidd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Llywodraeth Cymru (yr Isadran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd), Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cronfa Cymunedau LDT, Cronfa Addysg Thomas Howell ar gyfer Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru.

Trefnir seremoni agoriad swyddogol yn y gwanwyn 2020.

Wedi ei bostio ar 03/12/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy