Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Conwy Excellence Fund - 25/09/19

Cronfa Ragoriaeth Conwy - Ceisiadau


Summary (optional)
start content

Cronfa Ragoriaeth Conwy - Ceisiadau

Mae ceisiadau’n cael eu derbyn rŵan ar gyfer y rownd ddiweddaraf o arian o Gronfa Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer pobl sydd â thalent mewn chwaraeon, addysg neu’r celfyddydau.

Mae Cronfa Ragoriaeth Conwy yn darparu cyllid ar gyfer unigolion o sir Conwy sydd â thalent arbennig mewn chwaraeon, addysg neu'r celfyddydau. Nod y gronfa yw helpu unigolion i wireddu eu potensial drwy ddarparu cymorth grant.

Gellir defnyddio’r arian i brynu offer, ar gyfer teithio ac i dalu am lety. Cynigir grantiau gwerth hyd at £1,000.

Yn dilyn y rownd gyllido’n gynharach yn 2019, buddsoddwyd £10,000 er mwyn cynorthwyo 16 o ymgeiswyr gyda’u dyheadau ym maes chwaraeon, cerddoriaeth a'r celfyddydau.

Y dyddiad cau ar gyfer y rownd bresennol o geisiadau yw 25 Hydref 2019.

Mae rhagor o wybodaeth am y Gronfa Ragoriaeth a manylion am sut i wneud cais ar gael ar wefan Conwy: www.conwy.gov.uk/en/Resident/Leisure-sport-and-health/Leisure-Development/Conwy-Excellence-Fund.aspx , ebost: hamdden.leisure@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 575564.

Wedi ei bostio ar 25/09/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy