Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Canlyniadau TGAU 2019 Conwy

Canlyniadau TGAU 2019 Conwy


Summary (optional)
start content

Canlyniadau TGAU 2019 Conwy

Mae disgyblion Conwy yn parhau i berfformio uwch law cyfartaledd cenedlaethol Cymru graddau A*-G, ac mae’r raddfa pasio cyffredinol ar gyfer A* wedi codi.

Mae’r gyfran sydd wedi pasio graddau uwch A*-C wedi gwella ac mae’n cymharu’n ffafriol gyda chyfartaledd cenedlaethol Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Julie Fallon, Aelod Cabinet dros Addysg Cyngor Conwy:

“Llongyfarchiadau i holl ddysgwyr Conwy ar eu canlyniadau TGAU, a diolch yn fawr i'r holl athrawon, rhieni a gofalwyr am gefnogi ac annog ein pobl ifanc.

“Mae myfyrwyr ar draws y sir wedi gwneud yn dda iawn ac mae’r cyfraddau pasio cyffredinol ar gyfer arholiadau TGAU wedi cynyddu i 97.3%.

“Rydym hefyd yn dathlu llwyddiannau myfyrwyr sydd wedi sefyll arholiadau eraill, yn cynnwys cyrsiau galwedigaethol a Bagloriaeth Cymru.

“Hoffwn ddymuno’n dda i’r holl fyfyrwyr wrth iddynt symud ymlaen i addysg uwch, hyfforddiant a gyrfaoedd”

Dadansoddiad ystadegol

Graddau

 

Conwy

%

2017

 

2018

2019

A*

4.5

5.0

6.6

A* - A

14.1

16.1

18.7

A* - C

59.8

61.4

62.9

A* - G

98.1

96.8

97.3

 

Wedi ei bostio ar 22/08/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy