Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ffair Swyddi Conwy - Dydd Iau 12 Mai 2022

Ffair Swyddi Conwy - Dydd Iau 12 Mai 2022


Summary (optional)
start content

Ffair Swyddi Conwy - Dydd Iau 12 Mai 2022

Bydd cyflogwyr ARWEINIOL yn uno o dan un to i ddangos cannoedd o gyfleoedd swyddi sydd ar gael yn ardal Conwy.

Mae Creu Menter, Pier Llandudno, Castell Ventures, Whitbread, Heddlu Gogledd Cymru, Cleaner Care, Alpine Travel, Qioptiq, Abacare, Hosbis Dewi Sant, Gwesty Deganwy Quay, Supertemps, Meithrinfa Kiddies Corner a Thai Gogledd Cymru ymysg dros 70 o sefydliadau o ystod eang o sectorau a fydd yn bresennol yn Ffair Swyddi gyntaf Conwy.

Mae’r digwyddiad am ddim wedi’i drefnu gan Ganolbwynt Cyflogaeth Conwy - sy’n gyfrifol am Gymunedau dros Waith, PaCE, a Chymunedau dros Waith a Mwy - mewn partneriaeth â Chymru’n Gweithio, sy’n cael ei ddarparu gan Gyrfa Cymru, DWP (Adran Gwaith a Phensiynau) a thîm Cymorth Busnes Conwy.

Bydd yn cael ei gynnal o 2pm tan 7pm ddydd Iau (12 Mai 2022) yng Nghanolfan Ddigwyddiadau Eirias ym Mae Colwyn.

Bydd y Fyddin hefyd yn bresennol ar y diwrnod, ac mae’r Rheolwr Gweithrediadau Rhanbarthol Helen Muldowney, yn credu mai dyma’r llwyfan perffaith i rannu cyngor ac arweiniad ar y swyddi presennol ac yn y dyfodol.

Ychwanegodd:  “Mae gan y Fyddin ystod eang o rolau a chyfleoedd sy’n addas i bawb. 

“Fel un o’r sefydliadau uchaf ei barch yn y byd, byddai gyrfa yn y Fyddin yn gyfle gwych, a byddwn yn eich cefnogi i gyflawni cymwysterau proffesiynol eraill wrth wneud eich rôl.”

Dywedodd Rheolwr Dysgu a Datblygu Qioptiq, Lucy Rimmer, bod gan y cwmni, sydd â safleoedd yn Llanelwy a Bodelwyddan, ystod eang o swyddi ar gael ar gyfer gweithwyr medrus a lled-grefftus.

“Mae’n gyfnod allweddol ar gyfer y busnes ac rydym yn recriwtio mewn sawl maes gan gynnwys gweithgynhyrchu, peirianneg a rheoli rhaglen” meddai Lucy.

“Rydym yn edrych ymlaen at yr Arddangosfa Swyddi ac at drafod y degau o swyddi sydd gennym ar gael yma yng Ngogledd Cymru”.

Ychwanegodd Chris Owens, Rheolwr Gyfarwyddwr Alpine Travel, Llandudno:  “Rydym yn falch o gefnogi Arddangosfa Swyddi Conwy, sy’n gyfle gwych i gyfarfod a sgwrsio gyda darpar weithwyr newydd. 

“Rydym yn chwilio am yr unigolion cywir i ymuno â’n tîm drwy’r amser, ac mae’n gyfle gwych i ddangos yr hyn a wnawn a pham bod gweithio i Alpine Travel yn waith gwobrwyol.”

Mae Libby Duo, Rheolwr Strategol Gwasanaeth Cyflogaeth Conwy’n falch o weld cymaint o sefydliadau’n cofrestru ar gyfer yr arddangosfa ac yn gobeithio gweld y lle’n brysur ar y diwrnod.

“Mae hyn yn gyfle i gyflogwyr ddangos yr hyn sydd ganddynt i’w gynnig a chanfod ymgeiswyr sy’n gallu eu cynorthwyo i adfer ar ôl y pandemig” meddai.

“Ar gyfer unrhyw un sy’n chwilio am ddechrau newydd neu newid gyrfa, neu’r rhai sydd eisiau gweld pa swyddi a llwybrau academaidd sydd ar gael, dyma’r lle i chi.”

Bydd cyfleuster Eirias wedi’i rannu’n adrannau ar gyfer arddangoswyr, addysg a hyfforddiant, cyflwyniadau, a gweithdai, yn ymdrin â themâu fel technegau cyfweliad ac ysgrifennu CV.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at  ceh@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 576280.

Ewch i Ganolbwynt Cyflogaeth Conwy - Rhagor o Wybodaeth - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  i gael rhagor o wybodaeth am Ganolbwynt Cyflogaeth Conwy.

Wedi ei bostio ar 10/05/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content