Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Conwy Libraries Call and Collect Service: Helping you discover your next great read!

Llyfrgelloedd Conwy: Gwasanaeth Ffonio a Chasglu. Eich helpu i ddarganfod eich llyfr gwych nesaf!


Summary (optional)
start content

Llyfrgelloedd Conwy: Gwasanaeth Ffonio a Chasglu. Eich helpu i ddarganfod eich llyfr gwych nesaf!

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi lansio Gwasanaeth Ffonio a Chasglu er mwyn sicrhau bod stoc ei lyfrgelloedd ar gael yn y ffordd fwyaf diogel bosibl.

Gallwch lenwi ffurflen ar-lein ar wefan y Cyngor www.conwy.gov.uk/llyfrgelloedd  neu ein ffonio ar 01492 576139 gyda’ch dewisiadau darllen. Mae’r linell ar agor ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 5pm.

Bydd staff y llyfrgell yn paratoi detholiad o lyfrau/llyfrau sain yn seiliedig ar eich dewisiadau darllen.

Byddwn yn cysylltu â chi i drefnu amser i gasglu eich llyfrau o fynedfa’r llyfrgell mewn Llyfrgelloedd Ardal yn Abergele, Bae Colwyn, Conwy, Llandudno a Llanrwst.

Er na allwn gymryd ceisiadau am lyfrau penodol ar hyn o bryd, ein nod yw dod o hyd i lyfrau y byddwch chi’n eu mwynhau. Gobeithio y byddwn yn cyflwyno llyfrau newydd i chi, ac awduron a fydd wrth eich bodd!

Dywedodd y Cyng. Dr Mark Baker, Aelod Cabinet Conwy dros y Celfyddydau, Treftadaeth a Diwylliant, “Rwy’n falch o allu cadarnhau trefniadau ar gyfer ein gwasanaeth llyfrgell ffonio a chasglu newydd. Er bod ein hadeiladau llyfrgell yn aros ar gau am nawr er mwyn eich diogelu chi a’n staff, a tan y bydd gennym ganllawiau pellach ar waith, gallwn ddarparu dewis eang o lyfrau i chi nawr.  Rhowch wybod i ni beth rydych chi’n mwynhau ei ddarllen a bydd ein staff yn paratoi casgliad o lyfrau i chi a threfnu apwyntiad er mwyn i chi eu casglu.”

Bydd y gwasanaeth ar gael yn fuan yn ein Llyfrgelloedd Cymunedol yng Ngherrigydrudion, Bae Penrhyn, Bae Cinmel, Llanfairfechan a Phenmaenmawr.

Wedi ei bostio ar 25/06/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy