Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Datgelu Conwy


Summary (optional)
start content

Datgelu Conwy

Bu Gwasanaeth Ieuenctid Conwy mewn partneriaeth ag Oriel Colwyn yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddysgu am hanes Conwy, wrth gipio eu siwrnai trwy ffotograffiaeth.

Roedd y gweithdai yn galluogi’r grŵp i ymchwilio i gofnodion ffotograffig a gedwir o fewn Gwasanaeth Archifau Conwy a dilyn olion traed ffotograffydd lleol Walter Harris.

Wrth gadw i ffwrdd o’r byd digidol sy’n datblygu’n gyflym heddiw, dysgodd y grŵp sut i ddefnyddio sgiliau ffotograffiaeth traddodiadol. Gan ddefnyddio camerâu ffilm 35mm wedi’u llwytho â ffilm du a gwyn, buont yn archwilio Conwy mewn ymateb i’r archifau hanesyddol. Ar ôl dysgu sgiliau newydd, bu’r grŵp yn prosesu a datblygu eu ffilmiau eu hunain yn ystafell dywyll Oriel Colwyn, yna dysgont sut i gynhyrchu printiau Gelatin Arian yn yr ystafell dywyll gan ddefnyddio’r negatifau newydd.

Maent yn gobeithio y gwnewch fwynhau gweld eu siwrnai yn yr arddangosfa newydd.

Mae Datgelu Conwy wedi’i hariannu drwy Raglen Weithgarwch y Ganolfan Ddiwylliant a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Oriel Colwyn:    www.orielcolwyn.org Gwasanaeth Ieuenctid Conwy:    www.facebook.com/GIConwyYS40

 

Roedd y prosiect yn wych, ac yn ddiddorol iawn. Roeddwn yn dysgu rhywbeth newydd bob amser, yn arbennig yn yr ystafell dywyll. Cawsom amser gwych. Roedd hi’n brofiad gwych dysgu pethau newydd.” - Harley

Roedd y prosiect yn hynod o ddiddorol. Roedd pawb i’w gweld yn mwynhau. Fy hoff ran oedd yr ystafell dywyll ac argraffu’r negatifau. Roedd yn brofiad diddorol ac rwy’n edrych ymlaen at y prosiect nesaf!” - Rhiannon

Rwy’n teimlo fy mod wedi adeiladu hyder wrth weithio gydag eraill ac wedi gwneud mwy o ffrindiau. Mae cymryd rhan yn y prosiect wedi fy ysbrydoli i brynu fy nghamera fy hun a thynnu mwy o luniau. Roedd hi’n bleser bod yn rhan o’r prosiect. Roedd Paul a Rachel yn athrawon gwych ac rwy’n gobeithio bydd mwy o brosiectau tebyg yn y dyfodol.”  - George

“Mi wnes i fwynhau’r cwrs ffotograffiaeth ac roeddwn wrth fy modd yn mynd o gwmpas gwahanol leoedd adnabyddus a dieithr ym Mae Colwyn a Chonwy yn tynnu lluniau o unrhyw beth y mynnwn. Mi wnes i fwynhau defnyddio’r ystafell dywyll hefyd oherwydd ei fod yn rhywbeth nad oedd unrhyw un ohonom wedi’i wneud o’r blaen ac roedd yn ddiddorol iawn ceisio gweithio yn y tywyllwch. Helpodd y cwrs ffotograffiaeth hwn i mi wneud ffrindiau newydd na fyddech yn dod ar eu traws mewn bywyd bob dydd, ond fel grŵp fe wnaethom greu cysylltiad cryf rhwng pob un ohonom ac fe wnaethom weithio'n dda fel tîm a helpu ein gilydd ar hyd y ffordd.” - Daisy

Wedi ei bostio ar 21/12/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy