Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Canolfan Groeso Conwy yn cynnig cartref i Swyddfa'r Post

Canolfan Groeso Conwy yn cynnig cartref i Swyddfa'r Post


Summary (optional)
start content

Canolfan Groeso Conwy yn cynnig cartref i Swyddfa'r Post

Bydd Swyddfa Bost dros dro yn agor yng Nghanolfan Groeso Conwy yn Adeiladau Muriau, Rose Hill, Conwy ddydd Llun 10 Chwefror 2020.

Caeodd Swyddfa Bost Conwy ar 31 Ionawr, gan adael trigolion heb fynediad uniongyrchol i wasanaethau post yn ogystal â gwasanaethau bancio personol a busnes.

Gan fod galw amlwg am Swyddfa Bost yn y dref, gan fusnesau a’r cyhoedd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gweld cyfle i adfer y gwasanaeth hanfodol yma.

Eglurodd y Cyng. Goronwy Edwards, Aelod Cabinet Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Cawsom wybod bod gan Swyddfa'r Post bostfeistr sy’n awyddus i redeg Swyddfa Bost ‘dros dro’ ac yn ein barn ni roedd y Ganolfan Groeso yn lleoliad delfrydol gan fod yno fynediad i bobl anabl, toiledau a maes parcio gerllaw. Ar ben hynny mae’n rhoi cyfle i bobl ddysgu mwy am wasanaethau twristiaeth y Ganolfan Groeso a phrofi’r cynnig manwerthu sydd ar gael gan gynhyrchwyr lleol.

“Rwyf yn falch iawn ein bod ni wedi gallu camu i’r bwlch a chynnig cartref i’r Swyddfa Bost dros dro. Mae’n golygu y bydd gwasanaethau Swyddfa'r Post ar gael i drigolion a busnesau lleol Conwy."

Bydd oriau agor y Swyddfa Bost dros dro yr un fath ag oriau agor y Ganolfan Groeso.

Oriau agor:

Tan 1 Ebrill:             Dydd Llun i ddydd Sadwrn, 9.30am-5pm.
O 1 Ebrill ymlaen:  Dydd Llun i ddydd Sadwrn, 9.30am-5pm a dydd Sul 10.30am-4.30pm (bydd y ganolfan yn cau am awr dros ginio).

Wedi ei bostio ar 07/02/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy