Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwirfoddolwr o Gonwy yn derbyn Gwobr Diana

Gwirfoddolwr o Gonwy yn derbyn Gwobr Diana


Summary (optional)
start content

Gwirfoddolwr o Gonwy yn derbyn Gwobr Diana

Mae gwirfoddolwr gyda Gwasanaeth Ieuenctid Conwy wedi ennill Gwobr fawreddog Diana mewn seremoni ddiweddar yng Nghaerdydd.

Mae Gwobr Diana yn elusen a sefydlwyd er cof am Diana, Tywysoges Cymru a’i chred bod gan bobl ifanc y pŵer i newid y byd. Gwobr Diana yw’r anrhydedd uchaf y gall person ifanc ei dderbyn am eu gwaith dyngarol a chymdeithasol. Fe’i rhoddir i bobl ifanc 9-25 oed er mwyn cydnabod eu gweithgarwch cymdeithasol neu eu gwaith dyngarol.

Cafodd Paige Dean, 18, ei chyflwyno â’i Gwobr yn Neuadd Dinas Caerdydd. Roedd Paige o Fae Colwyn yn aelod o Glwb Ieuenctid Gwasanaeth Ieuenctid Conwy o 11 oed, a dechreuodd ei diddordeb mewn gwirfoddoli pan gynorthwyodd mewn digwyddiad celf cymunedol.

Daeth Paige yn rhan allweddol o nifer o brosiectau'r Gwasanaeth Ieuenctid, yn cynnwys prosiect Delwedd Iach sy’n hyrwyddo ffordd o fyw iach a gweithgarwch corfforol i bobl ifanc Conwy. Fel rhan o’r fenter, cynorthwyodd Paige i gynnal sesiynau a gweithgareddau chwaraeon mewn clybiau ieuenctid, ysgolion, yn y gymuned ac mewn digwyddiadau.

Mae hi hefyd wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau yn y DU a thramor, yn cynnwys ymweliad i Palencia yng Ngogledd Sbaen gyda phrosiect “Filter Europe”. Prosiect oedd hwn a ddaeth â 60 o bobl ifanc o bob cwr o Ewrop ynghyd i gynhyrchu pecyn gwaith o adnoddau perthnasol i bobl ifanc ar gyfer gweithwyr ieuenctid, i’w ddefnyddio i addysgu a hysbysu pobl ifanc am beryglon ysmygu a’u hannog i roi’r gorau iddi neu beidio â chychwyn ysmygu yn y lle cyntaf.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Baker, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Datblygu Cymunedol Conwy, “Hoffwn longyfarch Paige am y Wobr sy'n llwyr haeddiannol. Mae’n bleser gweld pobl ifanc yn elwa o’r gweithgareddau a mentrau a gynhelir gan Wasanaeth Ieuenctid Conwy. Rydym yn arbennig o falch o wirfoddolwyr fel Paige sy'n rhoi cymaint yn ôl i'w cymunedau ac yn creu'r amgylchedd iawn i gynorthwyo pobl ifanc i fagu hyder a'u paratoi ar gyfer y dyfodol. Mae hi’n fodel rôl ardderchog ac yn ddiweddar rhoddodd araith yn nigwyddiad blynyddol Dathliad o Gyflawniad Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, gan ddweud wrth gannoedd o bobl ifanc eraill ac oedolion am y ffordd y mae hi wedi elwa wrth wirfoddoli."

Ychwanegodd Paige, “Bod yn rhan o Brosiect Delwedd iach oedd dewis gorau fy mywyd. Rwyf wedi gallu tyfu, ynghyd â gwirfoddolwyr eraill i fod yn unigolyn gwell wrth ddysgu a helpu i hysbysu pobl ifanc eraill am faterion sy’n eu heffeithio. Fel gwirfoddolwr, rwyf hefyd wedi gallu rhoi yn ôl i fy nghymuned, gan roi popeth yr wyf wedi ei ddysgu ar waith. O gymryd rhan mewn sesiynau chwaraeon, dysgu pobl ifanc am fyw’n iach a bod yn rhan o brosiectau elusennol. Mae’r Prosiect Delwedd Iach fel ail deulu i mi, ac rwyf wedi derbyn cymaint o gefnogaeth drwy amseroedd da a drwg, ac rwy’n hynod ddiolchgar am hynny. Rwyf wedi cael fy ysbrydoli gan y prosiect a gan fy nghyfoedion i beidio â rhoi'r gorau iddi, ac rwy’n bwriadu parhau i wneud gwahaniaeth yn fy nghymuned.”

Mae enwebiadau ar gyfer 2019 ar agor nawr felly os gwyddoch am berson ifanc ysbrydoledig sy’n haeddu cydnabyddiaeth, ewch i’r wefan: https://diana-award.org.uk/award/nomination-centre/

 

Wedi ei bostio ar 21/12/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy