Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwasanaeth Ieuenctid Conwy wedi'i gydnabod am ei ymrwymiad i helpu disgyblion aros yn ddiogel ar-lein

Gwasanaeth Ieuenctid Conwy wedi'i gydnabod am ei ymrwymiad i helpu disgyblion aros yn ddiogel ar-lein


Summary (optional)
start content

Gwasanaeth Ieuenctid Conwy wedi'i gydnabod am ei ymrwymiad i helpu disgyblion aros yn ddiogel ar-lein

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy nawr yn Ysgol Ardystiedig Diogelwch Ar-lein Cenedlaethol

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy wedi llwyddo i gwblhau rhaglen hyfforddiant diogelwch ar-lein cynhwysfawr yn dangos ei ymrwymiad i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel ar-lein.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy wedi derbyn Achrediad Ysgol Ardystiedig Diogelwch Ar-lein Cenedlaethol am ei agwedd cymuned ysgol gyfan i ddiogelu plant yn y byd ar-lein.

Mae Diogelwch Ar-lein Cenedlaethol yn ddarparwr hyfforddiant digidol sydd wedi ennill gwobrau gydag adnoddau helaeth mewn diogelwch Ar-Lein, a ddatblygwyd yn unol â gofynion statudol yr Adran Addysg.

Mae ei gyrsiau achrededig DPP ac adnoddau addysgol yn cefnogi ysgolion y DU i addysgu’r gymuned ysgol gyfan mewn diogelwch ar-lein gan gynnwys holl staff ysgol, arweinwyr ysgol, athrawon a phartneriaid – ar sut i wneud y rhyngrwyd yn lle mwy diogel i blant.

Dywedodd James Southworth, cyd-sylfaenydd Diogelwch Ar-Lein Cenedlaethol: “Llongyfarchiadau i bawb yng Ngwasanaeth Ieuenctid Conwy am ddod yn Ysgol Ardystiedig Diogelwch Ar-lein Cenedlaethol. Drwy gwblhau ein rhaglen hyfforddiant, mae’r ysgol wedi dangos ei ymrwymiad cryf i weithredu dull ysgol gyfan effeithiol ar gyfer diogelwch ar-lein.”

 “Mae’n gallu bod yn gynyddol anodd i ysgolion a rhieni aros ar y blaen o fygythiadau ar-lein a sicrhau bod plant a staff yn cael eu diogelu rhag deunydd ar-lein niweidiol ac amhriodol posibl. Rydym yn arfogi ysgolion gyda’r wybodaeth maent ei hangen i ddeall peryglon ar-lein a sut orau i ymateb i unrhyw broblemau.”

Dywedodd Joy Chiplin, Swyddog Gwybodaeth Ddigidol yng Ngwasanaeth Ieuenctid Conwy: “Gyda’r nifer cynyddol o beryglon cysylltiol ar-lein i bobl ifanc, mae mor bwysig ein bod yn gallu deall  pwysau maent yn ei wynebu a sut i’w grymuso i gadw’n ddiogel.”

Mae unrhyw ysgol sy’n dymuno trafod eu darpariaeth diogelwch ar-lein neu’n dymuno cael mynediad i adnoddau dysgu am ddiogelwch ar-lein diweddaraf yn cael eu hannog i gysylltu â Diogelwch Ar-lein Cenedlaethol ar 0800 3688061.

 

Wedi ei bostio ar 02/06/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy