Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Conwy a Sir Ddinbych yn galw am bleidleisiau er mwyn cael cyfran o arian cronfa bagiau plastig Tesco

Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Conwy a Sir Ddinbych yn galw am bleidleisiau er mwyn cael cyfran o arian cronfa bagiau plastig Tesco


Summary (optional)
start content

Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Conwy a Sir Ddinbych yn galw am bleidleisiau er mwyn cael cyfran o arian cronfa bagiau plastig Tesco

Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Conwy a Sir Ddinbych yn gwneud cais am hwb sylweddol o arian fel rhan o fenter bagiau plastig, Bags of Help Tesco.

Mae Tesco wedi dechrau cydweithio â Groundwork er mwyn lansio ei gynllun cyllido cymunedol lle bydd grantiau o £4,000, £2,000 a £1,000 - a gesglir o werthiant bagiau plastig mewn siopau Tesco - yn cael eu dyfarnu i brosiectau cymunedau lleol.

Mae tri grŵp wedi’u dewis ar gyfer rhestr fer y wobr ariannol, ac mae siopwyr Tesco yn cael y cyfle i bleidleisio am y grŵp y maen nhw’n teimlo sy’n haeddu derbyn y prif grant.

Mae Chwaraeon Gwyliau Ysgol Cyfiawnder Ieuenctid yn un o’r grwpiau ar y rhestr fer. Bydd yr arian yn mynd tuag at gynnal sesiynau chwaraeon yn ystod gwyliau ysgol. Byddai’r sesiynau hyn yn agored i bawb, ond byddant yn canolbwyntio ar ardaloedd sydd â lefel uchel o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Bydd pleidleisio ar agor yn Tesco Cyffordd Llandudno tan 31 Rhagfyr, a bydd cwsmeriaid yn bwrw eu pleidlais drwy ddefnyddio tocyn a roddir iddynt wrth dalu am eu nwyddau bob tro y byddant yn siopa.

Mae cyllid ar gael i grwpiau cymunedol ac elusennau sy’n chwilio am gyfleoedd i ariannu prosiectau lleol lle mae’r cymunedau yn elwa. Gall unrhyw un enwebu prosiect a gall mudiadau wneud cais ar-lein. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.tesco.com/bagsofhelp

 

Wedi ei bostio ar 29/11/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy