Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Conwy car parks reopen

Ailagor meysydd parcio'r Cyngor


Summary (optional)
start content

Ailagor meysydd parcio'r Cyngor

Bydd meysydd parcio Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ailagor ddydd Llun 22 Mehefin, gyda thocynnau talu ac arddangos yn gweithredu eto.

Roedd mwyafrif y meysydd parcio i dwristiaid ac ar lan y môr ar gau ar ddiwedd Mawrth er mwyn cefnogi’r mesurau cyfyngiadau ar symud, tra roedd y meysydd parcio lleol ar gael i drigolion i siopa ar gyfer nwyddau hanfodol.

 “Gan fod rheolau Llywodraeth Cymru yn golygu y gallwn deithio yn lleol a mwynhau siopa a mwy o weithgareddau awyr agored, rydym yn agor ein meysydd parcio,” dywedodd y Cynghorydd Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant. “Mae peiriannau talu am barcio yn derbyn cardiau a thaliadau di-gyswllt yn ogystal ag arian parod, ac rydym yn gweithio er mwyn cyflwyno system talu dros y ffôn yn fuan. Bydd ein staff yn glanhau’r peiriannau yn rheolaidd. Gofynnwn i drigolion fod yn ymwybodol o’r bobl sydd o’u cwmpas cyn dod allan o’u cerbydau, fel y gallent gadw pellter o 2 fetr oddi wrth defnyddwyr eraill y maes parcio.”

Bydd y Cyngor hefyd yn prosesu trwyddedau blynyddol ar gyfer meysydd parcio unigol a thrwy gydol y sir. Gall drigolion sy’n dymuno prynu trwydded flynyddol, wneud cais ar wefan y Cyngor ar www.conwy.gov.uk/parcio

Wedi ei bostio ar 19/06/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy