Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Conwy launches cashless parking payments with PayByPhone

Conwy yn lansio dull talu am barcio heb arian gyda PayByPhone


Summary (optional)
start content

Conwy yn lansio dull talu am barcio heb arian gyda PayByPhone

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, mewn partneriaeth â PayByPhone - arweinydd byd-eang mewn taliadau parcio symudol, yn cynnig dull heb arian i yrwyr dalu am barcio. Ers 20 Gorffennaf 2020 mae preswylwyr ac ymwelwyr Sir Conwy yn gallu talu am barcio yn ddiogel yn defnyddio dyfeisiau symudol.

Mae’r dull heb arian i dalu am barcio yn gyfleus iawn gan nad oes yn rhaid i bobl gael arian mân. Mae hefyd yn helpu preswylwyr, ymwelwyr, pobl fusnes lleol a gweithwyr y Cyngor gan nad oes yn rhaid iddyn nhw drin ceiniogau na chyffwrdd â pheiriannau talu.

Gall gyrwyr dalu am barcio yn defnyddio ap PayByPhone, sy’n hawdd a chyflym i’w lawrlwytho, neu drwy ffonio gwasanaeth talu awtomataidd PayByPhone (bydd y rhif ffôn ar arwyddion meysydd parcio/stryd).

Mae nodwedd Extend-From-Anywhere PayByPhone yn caniatáu i ddefnyddwyr ymestyn eu cyfnod parcio mewn meysydd parcio arhosiad hir o bell. Mae hyn yn golygu nad oes yn rhaid i bobl redeg yn ôl at eu ceir neu boeni am dderbyn dirwy. Mae’r nodwedd hon hefyd ar gael i ddefnyddwyr Apple Watch yn defnyddio watchOS 4, sy’n golygu y gallan nhw ymestyn y cyfnod parcio yn defnyddio’r oriawr. Gall defnyddwyr PayByPhone hefyd dalu i dderbyn neges destun i’w hatgoffa am amser dod i ben eu cyfnod parcio.

I wneud parcio hyd oed mwy haws, mae nodwedd mapiau PayByPhone yn helpu gyrwyr i ganfod meysydd parcio cyn iddyn nhw adael y tŷ a nodi lleoliad eu cerbyd ar y map ar ôl iddyn nhw barcio. Mae’r nodwedd Nearby Parking yn darparu rhif y lleoliad parcio PayByPhone agosaf i yrwyr yn syth ar ôl iddyn nhw barcio.

Fe allwch chi lawrlwytho’r ap PayByPhone o’r App Store neu Google Play Store. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn https://park.paybyphone.com/conwy/.

Mae PayByPhone hefyd ar gael i dalu am barcio yn Sir Ddinbych, Gwynedd ac Ynys Môn.

 

Wedi ei bostio ar 27/07/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy