Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Llyfrgelloedd Conwy yn gofyn barn cwsmeriaid

Llyfrgelloedd Conwy yn gofyn barn cwsmeriaid


Summary (optional)
start content

Llyfrgelloedd Conwy yn gofyn barn cwsmeriaid

Bydd Gwasanaeth Llyfrgell Conwy yn cynnal arolwg ar gyfer cwsmeriaid llyfrgell. Nod yr arolwg yw canfod beth yw barn cwsmeriaid am eu llyfrgelloedd a helpu’r Gwasanaeth i gynllunio ar gyfer y dyfodol. 

O 5 Tachwedd hyd at 10 Tachwedd, gofynnir i gwsmeriaid llyfrgell gwblhau holiadur a fydd yn gofyn eu barn am y llyfrgell, yn gofyn sut y maent yn defnyddio llyfrgelloedd ac yn cael mynediad at y gwasanaethau y mae llyfrgelloedd yn eu darparu.

Bydd arolwg ar gyfer oedolion ac arolwg ar wahân ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n defnyddio’r llyfrgell.

Gellir cwblhau’r arolwg ym mhob un o lyfrgelloedd Conwy ac ar y llyfrgell deithiol yn ystod wythnos yr arolwg.

I gael rhagor o wybodaeth am Lyfrgelloedd Conwy, ewch i: www.conwy.gov.uk/llyfrgelloedd e-bostiwch llyfrgell@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 576139.

Wedi ei bostio ar 26/10/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy