Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Conwy libraries ask their customers what they think

Llyfrgelloedd Conwy yn holi barn eu defnyddwyr


Summary (optional)
start content

Llyfrgelloedd Conwy yn holi barn eu defnyddwyr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn holi barn defnyddwyr am ein gwasanaethau.

Yn yr wythnos yn dechrau 27 Tachwedd 2023 byddwn yn gofyn i gwsmeriaid lenwi holiadur er mwyn i ni wybod eu barn am y llyfrgell, dysgu mwy am sut maen nhw’n ei defnyddio a gallu cynllunio at y dyfodol.

Bydd holiadur am wasanaethau llyfrgell, un i oedolion ac un ar gyfer plant a phobl ifanc ym mhob un o 10 llyfrgell sir Conwy ac ar y llyfrgell deithiol.

Ewch i'ch llyfrgell leol i lenwi'ch arolwg. Dyma gyfle i leisio barn.

 

Wedi ei bostio ar 20/11/2023

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content