Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Conwy residents' lockdown clear outs have positive benefits

Buddion cadarnhaol wrth i breswylwyr Conwy glirio yn ystod y cyfnod clo


Summary (optional)
start content

Buddion cadarnhaol wrth i breswylwyr Conwy glirio yn ystod y cyfnod clo

Yn ystod y flwyddyn diwethaf gwnaeth breswylwyr Conwy y mwyaf o’u casgliadau ailgylchu a sicrhau eu bod yn cael effaith gadarnhaol wrth glirio'u tai.

Rhwng mis Mehefin 2020 a mis Mawrth eleni, arbedodd breswylwyr Conwy mwy na 100 tunnell o ddillad rhag mynd i dirlenwi neu eu llosgi, drwy ddefnyddio casgliadau ailgylchu cartref y Cyngor. Mae’n gynnydd o 21 tunnell o’i gymharu ag y llynedd, sy’n cyfateb i 42,000 o barau o jîns.

Mae elusen leol Cydweithfa Crest wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ers 20 mlynedd er mwyn gwella cyfraddau ailgylchu a rhoi cartref newydd i eitemau di-angen. Gall breswylwyr ailgylchu dillad bob pythefnos mewn bagiau piws fel rhan o gasgliadau ailgylchu ymyl palmant. Ar gyfartaledd, mae modd i’r elusen ailddefnyddio 93% ac ailgylchu 7%, gan atal pethau rhag mynd i dirlenwi.

“Rydym yn ymwybodol fod nifer o bobl wedi cymryd y cyfle i glirio a chael gwared ar bethau dros y flwyddyn ddiwethaf, ac wedi defnyddio’r gwasanaeth casglu er mwyn cael gwared ar eitemau nad oeddynt eu hangen mwyach,” dywedodd Cyng. Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. ”Mae’n cymryd llawer o egni a dŵr i greu dillad - mae creu un pâr o jîns yn defnyddio tua 10,000 o litrau o ddŵr. Drwy ailddefnyddio, rydym yn gwarchod adnoddau’r blaned ac yn helpu cenedlaethau’r dyfodol.”

Nid buddion amgylcheddol yn unig ydyn nhw, fel mae Rod Williams, Rheolwr Gyfarwyddwr yn Crest yn egluro: “Rydym yn rhoi dillad i elusennau’r digartref ac yn gwerthu eitemau yn ein siopau ym Mae Colwyn a Chyffordd Llandudno, gan gadw’r costau yn isel ar gyfer teuluoedd â llai o arian, a helpu’r rhai sydd wir ei angen.”

Ychwanegodd, “Mae rhoi eich dillad hefyd yn helpu i ddarparu cyfleoedd gweithio a gwirfoddoli lleol a phrofiad gwaith.”

Roedd Mavis Eastwood wedi bod yn ofalwr ers nifer o flynyddoedd a phenderfynodd wirfoddoli gyda Crest y llynedd, gan ddiheintio rhoddion drwy gydol y cyfnod clo a pharatoi at ailagor y siop yng Nghyffordd Llandudno. Gyda chymorth gan Crest i ysgrifennu CV ac ymarfer ar gyfer cyfweliad swydd, llwyddodd Mavis i gael swydd fel glanhawr yn y fenter gymdeithasol.

“Mae Crest yn le sy’n cynnig ail gyfle," Dywedodd Mavis. “Nid oeddwn yn credu ei fod yn bosib i gael swydd yn fy oed i. Doeddwn i ddim yn meddwl y buaswn i’n cael bywyd cymdeithasol eto. Mae Crest yn helpu pobl; mae’n sicr wedi fy helpu i, yn feddylion ac yn gorfforol. Drwy fod yn rhan o’r tîm, rwy’n gallu bod o ddefnydd ac yn ei dro mae’n helpu ein cymuned, drwy alluogi pobl i brynu pethau na allant eu fforddio fel arfer.”

Darganfyddwch fwy: www.conwy.gov.uk/ailgylchu a www.crestcooperative.co.uk

Wedi ei bostio ar 14/06/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content