Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ysgolion Conwy i agor am 4 wythnos

Ysgolion Conwy i agor am 4 wythnos


Summary (optional)
start content

Ysgolion Conwy i agor am 4 wythnos

Heddiw mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cadarnhau y bydd ei ysgolion yn agor am 4 wythnos, o 29 Mehefin, a thrwy hynny ymestyn tymor yr haf am un wythnos.

Dywedodd Aelod Cabinet dros Addysg Conwy, y Cynghorydd Julie Fallon: “Mae Cyngor Conwy yn hapus i weithio gyda’n penaethiaid a’u cefnogi i gadw ein hysgolion ar agor am y bedwaredd wythnos lle bo modd er budd ein plant.”

“Rydym yn hynod falch o'n hysgolion yng Nghonwy am barhau â'r cynlluniau a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Addysg ar 3 Mehefin.  Mae ein hysgolion wedi blaenoriaethu’r disgyblion.”

Cyhoeddir mwy o wybodaeth am ailagor ysgolion yng Nghonwy yr wythnos nesaf.

Wedi ei bostio ar 19/06/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy