Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Conwy ar y rhestr fer yng Ngwobrau Rhwydwaith Perfformiad Blynyddol APSE

Conwy ar y rhestr fer yng Ngwobrau Rhwydwaith Perfformiad Blynyddol APSE


Summary (optional)
start content

Conwy ar y rhestr fer yng Ngwobrau Rhwydwaith Perfformiad Blynyddol APSE

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar y rhestr fer mewn pedwar categori yng Ngwobrau Perfformiad Rhwydwaith 2018 a gynhelir gan Cymdeithas Rhagoriaeth y Gwasanaethau Cyhoeddus (APSE).

Mae Gwasanaeth yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau’r Cyngor ar restr fer ar gyfer Gwobr y Perfformiwr Gorau mewn tri Chategori: Gwasanaethau Parciau, Mannau Agored a Garddwriaethol; Glanhau Strydoedd; a Gwasanaethau Amlosgfeydd a Mynwentydd. Mae Conwy hefyd ar y rhestr fer ar gyfer y perfformiwr â’r gwelliant gorau am y Gwasanaeth Glanhau Strydoedd.

Mae APSE yn sefydliad dielw sy’n gweithio gydag awdurdodau lleol ac yn arbenigo mewn hyrwyddo rhagoriaeth yn y ddarpariaeth o wasanaethau rheng flaen.

Mae cynghorau’n cael eu mesur gan ddefnyddio data perfformiad gan yr awdurdodau sy'n aelodau a chaiff ffactorau fel ansawdd, cost-effeithiolrwydd a chynhyrchiant gwasanaethau rheng flaen eu hystyried. 

Dywedodd y Cyng. Donald Milne, Aelod Cabinet yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Mae gwaith y tîm parciau a mannau gwyrdd, y tîm glanhau strydoedd ac amlosgfeydd a mynwentydd Conwy yn darparu gwasanaeth hanfodol a gwerthfawr i'r gymuned, ac mae'n braf eu gweld ar y rhestr fer unwaith eto yn y gwobrau sector cyhoeddus mawreddog hyn.”

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ar 6 Rhagfyr. 

I gael rhagor o wybodaeth am Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus ewch i:www.apse.org.uk

Wedi ei bostio ar 05/12/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy