Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Conwy ar y rhestr fer yng Ngwobrau blynyddol APSE

Conwy ar y rhestr fer yng Ngwobrau blynyddol APSE


Summary (optional)
start content

Conwy ar y rhestr fer yng Ngwobrau blynyddol APSE

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar y rhestr fer yng nghategori Cyngor y Flwyddyn 2022 a gaiff ei redeg gan Gymdeithas Rhagoriaeth y Gwasanaethau Cyhoeddus (APSE).

Bydd y Wobr hon yn cydnabod yr awdurdod lleol gorau a mwyaf arloesol yn y DU.

Gan ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau rheng flaen, mae’r Wobr yn ceisio dathlu’r cynghorau hynny sy’n cyflawni canlyniadau gwych mewn amrywiaeth eang o wahanol feysydd gwasanaeth.

Mae’r Cyngor ar y rhestr fer ar gyfer Cyngor y Flwyddyn ar ôl cyrraedd y rhestr hir ar gyfer 5 gwobr gwasanaeth, gan gynnwys rheoli gwastraff ac ailgylchu; priffyrdd, cynnal a chadw dros y gaeaf a goleuadau stryd; adnodd Rhowch Wybod ar y wefan a gwasanaethau i gwsmeriaid; rheoli clefyd coed ynn; a defnyddio systemau digidol i ddarparu gwasanaethau rheng flaen yn fwy effeithlon.

Mae APSE yn sefydliad dielw sy’n gweithio gydag awdurdodau lleol ac yn arbenigo mewn hyrwyddo rhagoriaeth wrth ddarparu gwasanaethau rheng flaen.

Meddai’r Cyng. Charlie McCoubrey, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Mae gwaith tîm Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau Conwy yn darparu gwasanaethau hanfodol a gwerthfawr i’r gymuned ac mae’n wych bod eu gwaith wedi cael ei gydnabod a’u bod wedi cyrraedd rhestr fer yn y categori gwobrau sector cyhoeddus mawreddog hwn.”

Cyhoeddir enillwyr y Wobr ar 15 Medi. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: https://apse.org.uk/index.cfm/apse/news/articles/2022/nine-shine-on-the-frontline-announcing-the-apse-overall-council-of-the-year-2022-finalists

 

Wedi ei bostio ar 08/08/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content