Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Conwy yn llwyddiannus yng Ngwobrau Blynyddol Rhwydwaith Perfformiad APSE

Conwy yn llwyddiannus yng Ngwobrau Blynyddol Rhwydwaith Perfformiad APSE


Summary (optional)
start content

Conwy yn llwyddiannus yng Ngwobrau Blynyddol Rhwydwaith Perfformiad APSE

Enillodd Gwasanaethau Amlosgfeydd a Mynwentydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wobr y Perfformiwr Gorau yng Ngwobrau Perfformiad Rhwydwaith 2018 a gynhaliwyd gan Gymdeithas Rhagoriaeth y Gwasanaethau Cyhoeddus (APSE) mewn seremoni yn Blackpool yr wythnos ddiwethaf (06/12/18)

Mae APSE yn sefydliad dielw sy’n gweithio gydag awdurdodau lleol ac yn arbenigo mewn hyrwyddo rhagoriaeth yn y ddarpariaeth o wasanaethau rheng flaen.

Dywedodd y Cyng. Donald Milne, Aelod Cabinet yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Mae’r wobr hon yn llwyr haeddiannol mewn cystadleuaeth ragorol, ac mae’n glod mawr i’n staff.”

I gael rhagor o wybodaeth am Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus ewch i: www.apse.org.uk

Wedi ei bostio ar 12/12/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy