Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Conwy's Household Recycling Centres will be reopening next week

Bydd Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Conwy yn ailagor yr wythnos nesaf


Summary (optional)
start content

Bydd Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Conwy yn ailagor yr wythnos nesaf

Bydd canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref Conwy yn ailagor yr wythnos nesaf. Bydd yn rhaid i breswylwyr drefnu apwyntiad i ymweld â’r canolfannau, ac mae rhai newidiadau.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyhoeddi y bydd dwy Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn ailagor ym Mochdre ac Abergele ddydd Mawrth, 26 Mai. Bydd y safleoedd yn gweithredu system apwyntiadau llym, ac mae slotiau wedi’u cyhoeddi ar gyfer y 4 wythnos nesaf, 7 diwrnod yr wythnos.

Dim ond ceir (a faniau sydd â thrwydded) fydd yn cael ymweld â’r canolfannau ailgylchu, ac ni chaniateir trelars. Bydd pob aelwyd yn cael ymweld unwaith, er mwyn sicrhau fod pawb sydd eisiau defnyddio’r canolfannau yn gallu cael apwyntiad.

Er mwyn atal oedi a lleihau cyswllt wrth beiriannau talu, mae’r Cyngor yn ildio’r taliadau arferol ar gyfer gwastraff nad ydyw o’r cartref. Ni chodir tâl ar breswylwyr am hyd at 3 bag o rwbel, pridd na phren. Gan nad yw rhai o’r cwmnïau sydd fel arfer yn prosesu gwastraff yn gweithredu ar hyn o bryd, nid yw’r safleoedd yn gallu derbyn carped na bric-a-brac ar hyn o bryd.

“Rydym ni’n falch ein bod wedi gallu ailagor y canolfannau ailgylchu i breswylwyr mewn modd sydd yn sicrhau y gall staff a’r cyhoedd fod yn ddiogel,” meddai’r Cynghorydd Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant. “Ond rydym ni’n gofyn i bawb ystyried a oes angen iddynt deithio ac mai dim ond eitemau sydd ddim yn ddiogel i’w storio adref sydd methu mynd i’r bin ailgylchu a bin sbwriel y dylent ddod gyda nhw.”

“Yn ogystal â bod yn ddatrysiad gweithredol ymarferol, mae ildio rhywfaint o’r taliadau yn arwydd o ddiolch i breswylwyr. Fe hoffem ddiolch iddynt am ddal eu gafael ar eu heitemau diangen nes i ni allu ailagor y canolfannau”, ychwanegodd.

Bydd preswylwyr yn gallu trefnu apwyntiad ar gyfer y ganolfan ailgylchu ar-lein o ddydd Iau 21 Mai 2020 ar www.conwy.gov.uk/ailgylchu neu drwy ffonio’r Tîm Cynghori ar yr Amgylchedd ar 01492 575337.

Mae’r Cyngor hefyd yn derbyn archebion am gasgliadau gwastraff swmpus o ddydd Iau 21 Mai, ac mae disgwyl i’r gwasanaeth ailddechrau ddydd Llun, 1 Mehefin.

Wedi ei bostio ar 19/05/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy