Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cost of Living Payment

Taliad Costau Byw


Summary (optional)
start content

Taliad Costau Byw

Dylai preswylwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sy’n gymwys am Daliad y Cynllun Cymorth Costau Byw sydd ddim yn talu Treth y Cyngor drwy ddebyd uniongyrchol dderbyn llythyrau ddechrau’r wythnos hon. Bydd hyn yn eu galluogi i gasglu arian o ganghennau Swyddfa’r Post.

Bydd dros 12,000 o aelwydydd yn derbyn llythyrau a bydd modd iddynt fynd â nhw i unrhyw Swyddfa’r Post, ynghyd â phrawf adnabod sydd wedi’i nodi ar y llythyr, i gasglu’r taliad mewn arian parod.

Dywedodd y Cynghorydd Mike Priestley, Aelod Cabinet Cyllid, Refeniw a Budd-daliadau, “Rydyn ni’n gwybod pa mor bwysig ydi’r taliad yma i gymaint o bobl yn ystod yr argyfwng costau byw. Mae ein timau wedi bod yn gweithio’n eithriadol o galed i drefnu’r prosesau er mwyn i bobl allu cael y taliad mor fuan ag sy’n ymarferol bosib’. Bydd pob aelwyd gymwys yng Nghonwy rŵan yn gallu elwa o’r £150 cyn diwedd mis Medi – y terfyn amser mae Llywodraeth Cymru wedi’i osod.”

Mae’r Taliad Costau Byw’n cael ei roi i bobl sydd ag eiddo ym mandiau Treth y Cyngor A–D a hefyd i’r rhai oedd yn cael cymorth drwy Gynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor ar 15 Chwefror 2022, beth bynnag oedd band treth yr eiddo.

Cafodd dros 24,000 o aelwydydd sy’n talu drwy ddebyd uniongyrchol eu taliad yn uniongyrchol i’w cyfrifon banc ym mis Mai.

 

Wedi ei bostio ar 25/07/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content