Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Council's partnership with Crest helps fridges find new homes

Partneriaeth y Cyngor gyda Crest i ddod o hyd i gartref newydd i oergelloedd


Summary (optional)
start content

Partneriaeth y Cyngor gyda Crest i ddod o hyd i gartref newydd i oergelloedd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cydweithio gyda Crest, menter gymdeithasol leol, i helpu preswylwyr i ailgylchu eu heitemau diangen, yn hytrach na’u taflu fel gwastraff tirlenwi.

Mae preswylwyr yn defnyddio gwasanaeth casglu eitemau swmpus y Cyngor, sy'n cael ei reoli gan Crest, i ailgylchu eitemau megis soffas, oergelloedd, peiriannau torri gwair a gwelyau. Mae’r gwasanaeth casglu gwastraff swmpus yn costio £20 hyd at bedair eitem, gyda dwy eitem ychwanegol am £5 yr un.

Mae technegwyr cymwys Crest yn atgyweirio ac yn profi offer cartref megis peiriannau golchi, poptai a rhewgelloedd, sydd wedyn yn cael eu rhoi ar werth yn siop Crest neu eu rhoi i deuluoedd mewn angen.

“Rydym wedi helpu teulu lleol sydd wedi colli popeth mewn tân yn eu cartref. Roeddem yn gallu rhoi dodrefn a chyfarpar i’w helpu i ailgychwyn eu cartref”, meddai Rod Williams, Rheolwr Gweithrediadau Cyffredinol gyda Crest.

“Rydym yn cynnig gwasanaeth danfon a gosod, gyda gwarantiad 12 mis ar nwyddau gwynion ail-law, nid ar yr eitemau hynny rydym yn eu rhoi yn unig, ond ar gyfarpar a brynwyd o'n siopau hefyd.”

Ond nid y perchnogion newydd hynny sy’n eu prynu am brisiau rhesymol sy’n cael budd o eitemau diangen wedi’u casglu o gartrefi yn unig. Mae myfyrwyr peirianneg o Goleg Llandrillo Menai yn mynd i Crest unwaith yr wythnos ar leoliad gwaith, i gael profiad ymarferol. Mae Crest yn cyflogi oedolion gydag anableddau dysgu neu gorfforol, ac yn darparu hyfforddiant a chyfleoedd gwirfoddoli i gefnogi pobl wrth ddychwelyd i’r byd gwaith, gan gynnwys cyn-droseddwyr a chyn-filwyr.

“Mae’n anhygoel meddwl faint y gellir ei wneud gydag oergell neu bopty diangen” meddai’r Cynghorydd Donald Milne, Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau. “Nid ei arbed o wastraff tirlenwi yw’r unig fantais, ond ei atgyweirio a dod o hyd i gartref newydd iddo. Yn ogystal â’r manteision cadarnhaol y mae Crest yn eu creu i bobl leol ar hyd y ffordd."

Wedi ei bostio ar 02/05/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy