Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Council's video tribute to mark VE Day Anniversary

Fideo teyrnged y Cyngor i nodi Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop (VE)


Summary (optional)
start content

Fideo teyrnged y Cyngor i nodi Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop (VE)

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gweithio gyda chydweithwyr yn Lleng Brydeinig Frenhinol (Llandudno), budd-ddeiliaid a phobl ifanc er mwyn creu fideo teyrnged i nodi’r diwrnod cenedlaethol i gofio ac anrhydeddu arwyr y gorffennol a’r presennol.

Mae gan Gyngor Conwy hanes cryf o gefnogi’r Lluoedd Arfog a Chyn Filwyr, i’r graddau y dewiswyd Llandudno ar ran y Genedl i gynnal Diwrnod Lluoedd Arfog Cenedlaethol 2018.

Oherwydd y cyfyngiadau ar symud ar hyn o bryd, ni allwn gynnal y digwyddiadau cyhoeddus a drefnwyd i nodi 75 mlynedd ers diwedd yr Ail Ryfel Byd yn Ewrop. Er hyn, nid oedd y Cyngor am i’r diwrnod fynd heibio heb gydnabyddiaeth. Mae’r fideo yn cynnwys cerdd Laurence Binyon o 1914, ‘For The Fallen’, sy’n deyrnged dirdynnol i’r rhai a gollodd eu bywydau mewn brwydr, wedi ei ddarllen gan gyn filwyr y Lluoedd Arfog, pobl ifanc a gwleidyddion.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Lewis, Cadeirydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Cawn ein hatgoffa bob dydd o’r aberth a wneir gan arwyr i’n cadw ni’n ddiogel, ac nid oeddem am adael i’r achlysur fynd heibio heb dalu teyrnged i’r rhai a fu farw er mwyn ein cadw ni’n ddiogel.”

Gallwch weld y fideo ar gyfryngau cymdeithasol y Cyngor yma: @CBSConwy

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am Ddiwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop ar https://ve-vjday75.gov.uk/get-involved/

Wedi ei bostio ar 08/05/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy