Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Council Helps out Food Bank during Covid-19

Y Cyngor yn helpu Banciau Bwyd yn ystod Covid-19


Summary (optional)
start content

Y Cyngor yn helpu Banciau Bwyd yn ystod Covid-19

Mae Cyngor Bwrdeistref Conwy wedi gallu helpu Banc Bwyd Conwy drwy roi’r defnydd o uned ddiwydiannol iddo.

Mae’r Banc Bwyd yn rhoi gwasanaeth hanfodol i lawer o bobl yn y sir sydd mewn argyfwng ac yn methu prynu bwyd iddyn nhw eu hunain a’u teuluoedd.  Dros yr wythnosau diwethaf mae’r galw ar y gwasanaeth wedi bod yn cynyddu gyda mwy o mwy o bobl mewn anawsterau oherwydd yr amgylchiadau presennol.

Mae’r Banc Bwyd wedi bod yn cael trafferthion o ran gweithredu’n ddiogel yn ei eiddo presennol gan nad oes yno ddigon o le i’r gwirfoddolwyr gadw pellter diogel oddi wrth ei gilydd wrth lenwi silffoedd a gwneud parseli bwyd.

Mewn ymateb arall i’r anawsterau y mae’r sir yn eu hwynebu yn ystod y pandemig Coronafeirws, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi camu i mewn ac wedi cynnig i’r Banc Bwyd y defnydd o uned ddiwydiannol ar un o’i barciau busnes sydd yn wag dros dro tra disgwylir tenantiaid newydd.

Meddai’r Cynghorydd Goronwy Edwards, Aelod Cabinet Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:   “Rydym yn falch dros ben o allu helpu Banc Bwyd Conwy drwy roi’r defnydd o un o’n hunedau iddynt nhw er mwyn eu galluogi i  barhau i ddarparu gwasanaeth mor bwysig.  Mae’r Banc Bwyd o gymorth anhygoel i lawer yn ein cymunedau ac mae’n bwysig iawn y gall barhau i weithredu yn ystod y pandemig Coronafeirws. ”

Meddai David Lackner-Smith, Prif Weithredwr yr elusen Sanctuary Trust sy’n rhedeg Banc Bwyd Conwy:   “Yn y sefyllfa bresennol roeddem yn cael trafferth o ran bod â digon o le i weithio gyda’n gilydd oherwydd bod ein heiddo presennol yn rhy fach.  Mae’r galw am barseli wedi codi yn ystod y cyfnod hwn ac rydym yn disgwyl cynnydd mawr eto os bydd y sefyllfa hon yn parhau hyd yn oed am ddim ond ychydig eto.”

Wedi ei bostio ar 23/04/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy