Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Council Highlights Carers Week

Y Cyngor yn amlygu Wythnos y Gofalwyr


Summary (optional)
start content

Y Cyngor yn amlygu Wythnos y Gofalwyr

Bydd Tîm Gofalwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ynghyd â’r Tîm Lles Cymunedol yn amlygu gwaith gofalwyr di-dâl yn y Sir yn ystod Wythnos Genedlaethol y Gofalwyr. 

Cynhelir Wythnos Genedlaethol y Gofalwyr o 7 i 13 Mehefin i gydnabod y gwaith diflino mae gofalwyr yn ei wneud i’w hanwyliaid.

Rhagwelir bod oddeutu 10% i 15% o boblogaeth y Sir yn gyfrifol am ofalu. Dan yr amgylchiadau presennol, mae’n bwysicach nag erioed eu bod yn gwybod pa gymorth a chefnogaeth sydd ar gael.

Cynhaliodd y tîm Lles Cymunedol daith gerdded i ofalwyr ar 7 Mehefin, a bydd mwy o deithiau cerdded lles yn cael eu cynnal ar 14, 23 a 30 Mehefin a 5 Gorffennaf.

Mae sesiwn ar-lein yn cael ei chynnal ar gyfer gofalwyr ar 10 Mehefin hefyd gyda chyngor a help i ymlacio a rheoli straen.

Meddai’r Cynghorydd Cheryl Carlisle, Cefnogwr Gofalwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Rydw i wedi bod yn ofalwr ers bron i ddeugain mlynedd ac rwy’n ymwybodol o’r heriau a’r pwysau y mae gofalwyr yn eu hwynebu bob dydd, yn enwedig wrth i bandemig y Coronafeirws barhau.  Mae gan Dîm Lles Conwy amryw o adnoddau a gweithgareddau ar gael, felly byddwn yn annog gofalwyr i gysylltu er mwyn cael gafael ar gymorth."

I gael gwybodaeth am gymorth i ofalwyr, cysylltwch â'r Tîm Lles Cymunedol trwy anfon e-bost at arosyniach@conwy.gov.uk neu ffonio 01492 577449. Edrychwch ar dudalen Facebook y Tîm Lles @timllesconwy neu chwiliwch am ‘gofalwyr’ neu ‘lles’ ar wefan Cyngor Conwy www.conwy.gov.uk

Am ragor o wybodaeth am Wythnos Genedlaethol y Gofalwyr, ymwelwch â: www.carersweek.org

Wedi ei bostio ar 09/06/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy