Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Arweinydd y Cyngor yn Penodi Cabinet

Arweinydd y Cyngor yn Penodi Cabinet


Summary (optional)
start content

Arweinydd y Cyngor yn Penodi Cabinet

Etholwyd y Cynghorydd Sam Rowlands yn Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 3 Mehefin 2019.

Heddiw mae wedi penodi’r cynghorwyr a ganlyn i’w Gabinet:

  • Cyng. Julie Fallon - Addysg
  • Cyng. Cheryl Carlisle – Gofal Cymdeithasol Plant a Theuluoedd
  • Cyng. Charlie McCoubrey – Tai a Rheoleiddio
  • Cyng. Louise Emery – Gofal Cymdeithasol Oedolion a Chymunedol
  • Cyng. Goronwy Edwards - Datblygu Economaidd (Dirprwy Arweinydd)
  • Cyng. Greg Robbins - Yr Amgylchedd a Chludiant
  • Cyng. Mark Baker – Treftadaeth a Diwylliant
  • Cyng. Chris Cater – Llywodraethu a Pherfformiad
  • Cyng. Emma Leighton-Jones - Moderneiddio

Dywedodd y Cynghorydd Rowlands: “Mae hwn yn Gyngor da - mae gennym lu o aelodau etholedig gydag ystod o dalentau a sgiliau a thîm ymroddedig o swyddogion.

“Mae’r Cabinet newydd hwn yn glymblaid o Aelodau Ceidwadol ac Annibynnol. Wrth ddethol fy Nghabinet, rwyf wedi bod yn ymwybodol iawn o’r angen i ni brysuro ein cam, gweithio hyd yn oed yn galetach, a bod yn ddewr yn ein penderfyniadau dros y misoedd i ddod.”

Ychwanegodd: “Rwy’n bwriadu sicrhau bod y Cyngor hwn yn cyflawni’r hyn mae’n dweud ei fod yn dymuno’i wneud, a sicrhau mai ein trigolion a’u hanghenion sydd flaenaf yn yr hyn a ddarparwn.”

Wedi ei bostio ar 06/06/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy