Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Council Leader Appoints Cabinet

Arweinydd y Cyngor yn Penodi Cabinet


Summary (optional)
start content

Arweinydd y Cyngor yn Penodi Cabinet

Etholwyd y Cynghorydd Charlie McCoubrey yn Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy heddiw (19 Mai 2022).

Mae o wedi penodi’r cynghorwyr a ganlyn i’w Gabinet:

Cyng Emily Owen: Tai a Rheoleiddio a’r Dirprwy Arweinydd

Cyng Mike Priestley: Cyllid, Refeniw a Budd-daliadau

Cyng Julie Fallon: Addysg

Cyng Liz Roberts: Plant, Teuluoedd a Diogelu

Cyng Penny Andow: Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol Integredig

Cyng Goronwy Edwards: Gwasanaeth yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau - Isadeiledd

Cyng Geoff Stewart: Gwasanaeth yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau - Cymdogaeth a’r Amgylchedd

Cyng Aaron Wynne: Diwylliant a Hamdden

Cyng Chris Cater: Democratiaeth a Llywodraethu

Dywedodd y Cynghorydd McCoubrey: “Mae’r Cabinet yn cynnwys clymblaid o 10 aelod, sy’n cynnwys 6 aelod o Grŵp Annibynnol Conwy’n Gyntaf, 2 aelod o Blaid Lafur Cymru a 2 aelod o Blaid Cymru.

“Wrth ddiffinio’r portffolios a phenodi i’r rolau, rwyf wedi manteisio ar drafodaethau gydag Arweinwyr Grŵp a nifer o aelodau. Rydw i’n credu fy mod wedi cyflawni cydbwysedd priodol o aliniad gwleidyddol, amrywiaeth, iaith a daearyddiaeth y fwrdeistref sirol. 

“Rydw i hefyd wedi ystyried cryfderau a galluoedd yr aelodau sydd wedi cynnig eu hunain i’w hystyried ar gyfer y swyddi er mwyn creu Cabinet sydd â’r gallu i fodloni’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu’r Cyngor a phobl a busnesau Conwy.”

Wedi ei bostio ar 19/05/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content