Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Y Cyngor yn penodi Cyfarwyddwr Strategol

Y Cyngor yn penodi Cyfarwyddwr Strategol


Summary (optional)
start content

Y Cyngor yn penodi Cyfarwyddwr Strategol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi penodi Cyfarwyddwr Strategol newydd ar gyfer Cyllid ac Adnoddau a Swyddog Adran 151.

Cynigwyd swydd Cyfarwyddwr Strategol Cyllid ac Adnoddau a Swyddog Adran 151 i Amanda Hughes yng nghyfarfod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ddydd Gwener 19 Mawrth 2021.  

Dywedodd Iwan Davies, Prif Weithredwr, “Mae’r Cyngor wedi bod yn ffodus iawn o ddenu ymgeisydd o’r radd flaenaf.  Rwy’n sicr y bydd Amanda yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i Gonwy ac rydym oll yn edrych ymlaen at weithio gyda hi”.

Bydd Amanda yn dechrau yn y rôl yn dilyn ymddeoliad Andrew Kirkham , sy’n ymddeol ar ôl gyrfa o 34 mlynedd mewn llywodraeth leol.

Mae Amanda yn byw ym Mhenmaenmawr ac ar hyn o bryd mae’n Rheolwr Archwilio ac yn Aelod o Fwrdd Archwilio Cymru.    Mae’n Gyfrifydd Siartredig ac mae wedi bod yn gweithio mewn rolau cyllid yng Nghyngor Cefn Gwlad Cymru ac yng Nghyngor Ynys Môn a Chyngor Gwynedd.

“Rwy’n falch iawn o gael ymuno â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac yn edrych ymlaen at weithio gyda’r aelodau a’r swyddogion i gyflawni blaenoriaethau'r Cyngor."

Disgwylir i Amanda ddechrau yn swydd y Cyfarwyddwr Strategol yng Nghyngor Conwy ar 18 Mehefin 2021.  

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar 27/04/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content