Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Council first in Wales to go green on mowing machines

Y Cyngor cyntaf yng Nghymru i gael peiriannau torri gwair gwyrdd


Summary (optional)
start content

Y Cyngor cyntaf yng Nghymru i gael peiriannau torri gwair gwyrdd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yw’r cyngor cyntaf yng Nghymru i uwchraddio ei fflyd torri gwair gyda pheiriannau trydanol.

Mae’r ddau beiriant torri gwair gwyrdd newydd yn rhedeg yn gyfan gwbl ar drydan, ac mae’r trydan hynny yn cael ei ddarparu gan ffynonellau ynni adnewyddadwy. Nid ydynt yn cynhyrchu allyriadau o gwbl, sydd â buddion iechyd ar gyfer y gweithredwr a’r gymuned, yn ogystal ag arbed arian.

Mae’r peiriannau torri gwair yn gwefru’n llawn mewn 6 awr a gellir eu rhedeg am dros 7 awr bob diwrnod. Mae’r arbedion ariannol yn dod o gostau tanwydd a biliau cynnal a chadw llai – yn wahanol i beiriannau diesel traddodiadol, nid yw’r peiriannau’n defnyddio pwli na tsiaen.

“Mae cymaint o fuddion i’r peiriannau torri gwair newydd,” eglurodd y Cyng. Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant. “Maent yn ecogyfeillgar heb unrhyw allyriadau carbon. Nid yn unig maent yn well ar gyfer yr amgylchedd, ond hefyd yn well ar gyfer y gweithredwr ac ar gyfer trigolion lleol. Nid oes mwg o’r bibell ecsôst ac maent yn llawer tawelach na pheiriannau diesel, gan leihau llygredd sŵn hefyd.”

Mae 25% o fflyd torri gwair sy’n cael eu gyrru gan y Cyngor yn Beiriannau Gwyrdd, ac ar ôl treial llwyddiannus, rydym wedi archebu dau beiriant arall. Mae’r Cyngor yn bwriadu newid eu holl beiriannau torri gwair diesel gyda pheiriannau sy’n fwy ecogyfeillgar yn y dyfodol.

Wedi ei bostio ar 24/06/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy