Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Council gets Gold Award again for work with stray dogs

Cyngor yn ennill Gwobr Aur eto am ei waith gyda chŵn coll


Summary (optional)
start content

Cyngor yn ennill Gwobr Aur eto am ei waith gyda chŵn coll

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ennill gwobr aur CAWF (Gwobr Lles Anifeiliaid Gymunedol) RSPCA Cymru i gydnabod ei waith da gyda chŵn coll am yr ail flwyddyn yn olynol.

Dyfernir gwobrau CAWF yn flynyddol ac mae Conwy yn un o 16 sefydliad a enillodd gydnabyddiaeth eleni ac yn un o saith a enillodd y Wobr Aur.

Mae lefelau’r gwobrau’n cydnabod y gwaith y mae sefydliadau’n ei wneud i sefydlu trefniadau ar gyfer ymdrin a chŵn ar goll,   megis hyfforddiant ar gyfer staff sy’n gyfrifol am gasglu cŵn coll a gweithdrefnau ar gyfer sicrhau bod cŵn sy’n sâl neu wedi'u hanafu yn cael triniaeth. Caiff sefydliadau hefyd eu hasesu ar y wybodaeth y maent yn ei rhoi i berchnogion sy’n dod i hawlio eu cŵn ar sut i rwystro eu hanifail rhag crwydro eto, ac i ennill y Wobr Aur rhaid dangos tystiolaeth o waith rhagweithiol rheolaidd i annog pobl i fod yn berchnogion cŵn cyfrifol.

Mae Gwasanaethau Rheoleiddio Conwy yn ymdrin â thua 400 o gŵn coll bob blwyddyn.

Dywedodd y Cynghorydd Charlie McCoubrey, Aelod Cabinet Conwy dros Dai a Rheoleiddio, “Rydym yn falch iawn ein bod wedi ennill y safon Aur yng ngwobrau CAWF RSPCA Cymru am yr ail flwyddyn. Mae’r Wobr yn cydnabod y gwaith rhagorol mae’r tîm yn ei wneud yn mynd i’r afael â chŵn coll a’u haduno gyda'u perchnogion. A'r un mor bwysig yw’r ymagwedd sydd ganddynt ar draws y Sir i annog perchnogaeth gyfrifol o gŵn.” 

Dywedodd Lewis Clark, ymgynghorydd materion cyhoeddus yr RSPCA, “Am ddeuddeg mlynedd mae cynllun PawPrints wedi dathlu fod cyrff cyhoeddus yn gwneud yn fwy na’r hyn a ddisgwylir dros les anifeiliaid – ond mae 2019 wedi torri pob record.

“Ar draws Cymru mae cyrff cyhoeddus yn gwneud cymaint o ymdrech tu ôl i’r llenni i wella canlyniadau lles anifeiliaid yn lleol – ond dyw’r ymdrechion hyn ddim yn cael eu dathlu ddigon. Mae PawPrints yn falch o godi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r llwyddiannau hyn.

“Mae’r gwobrau yn cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Y Sefydliad Siartredig Safonau Masnach a Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd.”

Am fwy o wybodaeth am y Gwobrau, ewch i: www.politicalanimal.org.uk/cawfhome

I gael gwybodaeth am gŵn ar wefan y Cyngor, ewch i: www.conwy.gov.uk/cwn

Wedi ei bostio ar 01/10/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy