Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Council gets Gold Award for work with stray dogs - 15/10/20

Y Cyngor yn ennill Gwobr Aur am ei waith gyda chŵn coll - 15/10/20


Summary (optional)
start content

Y Cyngor yn ennill Gwobr Aur am ei waith gyda chŵn coll - 15/10/20

Yr wythnos yma, enillodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wobr aur CAWF (Ôl Troed Lles Anifeiliaid Cymunedol) RSPCA Cymru, sy’n cydnabod ei waith da gyda chŵn coll.

Mae lefelau’r gwobrau yn cydnabod y gwaith y mae sefydliadau’n ei wneud i drefnu pethau fel hyfforddiant ar gyfer staff sy’n gyfrifol am gasglu cŵn coll, a gweithdrefnau ar gyfer sicrhau bod cŵn coll sy’n sâl neu wedi'u hanafu yn cael triniaeth. Caiff sefydliadau hefyd eu hasesu ar y wybodaeth y maent yn ei rhoi i berchnogion sy’n dod i hawlio eu cŵn ar sut i atal eu hanifail rhag crwydro eto.  I ennill y Wobr Aur, rhaid dangos tystiolaeth o waith rhagweithiol rheolaidd i annog pobl i fod yn berchnogion cŵn cyfrifol.

Mae Gwasanaethau Rheoleiddio Conwy yn ymdrin â thua 400 o gŵn coll bob blwyddyn.

Dywedodd y Cynghorydd Charlie McCoubrey, Aelod Cabinet Conwy dros Dai a Rheoleiddio, “Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill y safon Aur yng ngwobrau CAWF RSPCA Cymru. Mae’r Wobr yn cydnabod dull y tîm o fynd i’r afael â chŵn coll a dod â nhw’n ôl at eu perchnogion, a’r gwaith y maen nhw’n ei wneud ar hyd a lled y Sir i annog pobl i fod yn berchnogion cŵn cyfrifol.” 

Wedi ei bostio ar 15/10/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy