Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cyngor yn ennill Gwobr Aur am ei waith gyda chŵn coll

Cyngor yn ennill Gwobr Aur am ei waith gyda chŵn coll


Summary (optional)
start content

Cyngor yn ennill Gwobr Aur am ei waith gyda chŵn coll

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ennill gwobr aur CAWF (Gwobr Lles Anifeiliaid Gymunedol) RSPCA Cymru i gydnabod ei waith da gyda chŵn coll.

Dyfernir gwobrau CAWF yn flynyddol ac mae Conwy yn un o 16 sefydliad a enillodd gydnabyddiaeth eleni ac yn un o saith a enillodd y Wobr Aur.

Mae lefelau’r gwobrau’n cydnabod y gwaith y mae sefydliadau’n ei wneud i sefydlu trefniadau ar gyfer ymdrin a chŵn ar goll,   megis hyfforddiant ar gyfer staff sy’n gyfrifol am gasglu cŵn coll a gweithdrefnau ar gyfer sicrhau bod cŵn sy’n sâl neu wedi'u hanafu yn cael triniaeth. Caiff sefydliadau hefyd eu hasesu ar y wybodaeth y maent yn ei rhoi i berchnogion sy’n dod i hawlio eu cŵn ar sut i rwystro eu hanifail rhag crwydro eto, ac i ennill y Wobr Aur rhaid dangos tystiolaeth o waith rhagweithiol rheolaidd i annog pobl i fod yn berchnogion cŵn cyfrifol.

Rhwng mis Ebrill 2017 a mis Mawrth 2018, ymdriniodd y Cyngor â 437 o gŵn ar goll yn y sir.

Meddai Aelod Cabinet Rheoleiddio Conwy, y Cynghorydd Mark Baker: “Rydym yn falch dros ben o fod wedi ennill y Safon Aur yng ngwobrau CAWF RSPCA Cymru.  Mae’r tîm yn gwneud llawer iawn o waith caled, nid yn unig wrth delio a chŵn sydd wedi crwydro, ond hefyd ar amrywiaeth llawn o fesurau i annog pobl i fod yn berchnogion cŵn cyfrifol.”

Meddai rheolwr materion cyhoeddus RSPCA Cymru, Paul Smith: “Hoffem longyfarch Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar ennill eu Gwobr Aur ac edrychaf ymlaen at gyflwyno’r wobr iddyn nhw ym mis Tachwedd. Rydym yn falch dros ben o allu cydnabod 16 sefydliad eleni, gyda saith ohonynt wedi ennill gwobr aur, sef y nifer mwyaf yr ydym erioed wedi eu cyflwyno mewn un flwyddyn.

“Rydym yn edrych ymlaen at gyhoeddi enillwyr ein gwobrau bob blwyddyn, ac unwaith eto hoffem ganmol yr holl enillwyr am eu gwaith caled a'u hymroddiad.

“Mae’n wych edrych yn ôl dros y 10 mlynedd ddiwethaf a dathlu’r rhan enfawr y mae awdurdodau lleol, darparwyr tai a chynllunwyr rhag argyfwng wedi ei chwarae mewn sicrhau lles anifeiliaid ar draws Cymru.”

 Am fwy o wybodaeth am y Gwobrau, ewch i: www.politicalanimal.org.uk/cawfhome

 I gael gwybodaeth am gŵn ar wefan y Cyngor, ewch i: www.conwy.gov.uk/cwn

 

Wedi ei bostio ar 18/09/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy