Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Council supports Conwy company Chemsol Cymru whilst they step up their supply during Covid-19 crisis

Mae'r Cyngor yn cefnogi'r cwmni o Gonwy, Chemsol Cymru, wrth iddynt gynyddu eu cyflenwad yn ystod argyfwng Covid-19


Summary (optional)
start content

Mae'r Cyngor yn cefnogi'r cwmni o Gonwy, Chemsol Cymru, wrth iddynt gynyddu eu cyflenwad yn ystod argyfwng Covid-19

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn darparu uned ddiwydiannol, sy’n wag ar hyn o bryd nes bod ei denant newydd yn symud i mewn, ar gyfer cyfleuster storio dros dro i wneuthurwr lleol sy’n amrywio ei gynnyrch er mwyn ymateb i’r pandemig Coronafeirws.

Mae Chemsol Cymru, sy’n cynhyrchu cemegau glanhau, yn defnyddio uned y Cyngor yn barod ym Mharc Busnes Morfa Conwy yng Nghonwy. Fel nifer o gwmnïau, mae Chemsol wedi ymateb i’r pandemig drwy arallgyfeirio i gynhyrchiad newydd ar gyfer pethau sydd eu hangen yn ystod yr argyfwng presennol. Defnyddiodd Chemsol rywfaint o’u gweithlu presennol i sefydlu llinell gynhyrchu ar gyfer hylif diheintio dwylo, gan gyflenwi’n uniongyrchol i weithwyr rheng flaen gan gynnwys y GIC, yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân a chyfleusterau gofal.

Dywedodd Nick Lewis o Chemsol, “Roeddem yn gallu addasu llinell gynhyrchu newydd yn gyflym ar gyfer cynhyrchu’r cynnyrch newydd hwn. Nid oedd ein warws ac uned yn gallu darparu’r lle storio a phecynnu ychwanegol yr oedd ei angen arnom. <0} Felly aethom at y cyngor i weld os oedd ganddynt unrhyw le storio ar gael.”

Llwyddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i ymateb i anghenion y cwmni a llwyddodd i gynnig iddynt ddefnyddio uned sy’n wag ar hyn o bryd ar un o’u safleoedd am gyfnod dros dro nes bod y tenant newydd yn symud i mewn er mwyn galluogi i’r cwmni hwyluso’r cynhyrchiad ychwanegol hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Goronwy Edwards, Aelod Cabinet Conwy ar gyfer Datblygu Economaidd, “Roeddem yn falch ein bod wedi gallu helpu’r cwmni gyda’r angen dros dro hwn ac mae’n un o’r ffyrdd rydym wedi llwyddo i ymateb yn ystod yr argyfwng presennol. Roedd yr uned am fod yn wag am gyfnod byr nes i’r tenant newydd symud i mewn, ond mi fydd nawr yn cyflawni angen pwysig yn yr amgylchiadau presennol.”

Wedi ei bostio ar 12/05/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy