Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Council supports communities to clean up as part of country's biggest mass-action environmental campaign

Cyngor yn cefnogi cymunedau i lanhau fel rhan o ymgyrch amgylcheddol gweithredu ar y cyd mwyaf y wlad


Summary (optional)
start content

Cyngor yn cefnogi cymunedau i lanhau fel rhan o ymgyrch amgylcheddol gweithredu ar y cyd mwyaf y wlad

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cefnogi Gwanwyn Glân Cymru eleni, a gynhelir gan yr elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru’n Daclus.

Bydd yr ymgyrch, a gynhelir o 22 Mawrth i 23 Ebrill, yn golygu y bydd miloedd o bobl yn gweithredu i lanhau strydoedd, parciau a thraethau ar draws y wlad.

Mae Gwanwyn Glân Cymru yn rhan o ymgyrch Gwanwyn Glân Prydain Fawr.  Yn 2018, daeth tua 370,000 o #ArwyrSbwriel ynghyd – er gwaethaf y tywydd mawr – i gasglu sbwriel mewn 13,500 o ddigwyddiadau ar draws y DU.

Bydd yr ymgyrch eleni nid yn unig yn arwain at dunelli o sbwriel yn cael ei symud o’r amgylchedd lleol ond bydd hefyd yn ceisio achub miloedd o’r poteli plastig a’r caniau alwminiwm sy’n cael eu taflu ar y ddaear ond y gellid, yn hawdd iawn, eu hailgylchu.

Gan ddefnyddio’r ymagwedd ‘tair sach lawn’, gofynnir i’r gwirfoddolwyr wahanu’r sbwriel y byddant yn ei gasglu mewn tair sach: un ar gyfer poteli plastig; un ar gyfer caniau alwminiwm a thraean ar gyfer gweddill y sbwriel.

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnig bagiau a gwasanaethau casglu i grwpiau sy’n cofrestru gyda Gwanwyn Glân Cymru i gymryd rhan yn yr ymgyrch.

Dywedodd y Cynghorydd Donald Milne, Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau: “Rydym yn byw mewn rhan brydferth o’r byd ac rydym eisiau ei chadw felly, ar gyfer ein preswylwyr a'n hymwelwyr. Rydym yn ddiolchgar i bob grŵp lleol sy’n gwneud eu rhan gyda synnwyr o falchder cymunedol.”

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus: “Mae Gwanwyn Glân Cymru yn dod ag unigolion, grwpiau cymunedol, busnesau a chynghorau ynghyd i wneud gwahaniaeth i’r amgylchedd ar drothwy’r drws. Rydym yn falch bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cefnogi’r ymgyrch eleni a hoffwn ddiolch iddynt am eu cefnogaeth. Heb gynghorau ar draws y wlad yn cefnogi’r ymgyrch, ni fyddai ein gwirfoddolwyr yn gallu gwneud y gwaith anhygoel y maent yn ei wneud.”

I ganfod mwy am Wanwyn Glân Cymru, ewch i www.keepwalestidy.cymru/cy

 

Wedi ei bostio ar 19/03/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy