Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Achosion Llys


Summary (optional)
start content

Achosion Llys

Erlyn am yrru cerbyd dros yr uchafswm pwysau

Yn Llys Ynadon Llandudno ddoe (11/09/18) cafwyd Ms Alison McNicol o 19 Stad Bryn Golau, Tyn y Gongl, Ynys Môn yn euog o yrru cerbyd a oedd dros ei uchafswm pwysau gros ac uchafswm pwysau ei echel ôl.

Cafodd Ms McNicol ddirwy o £113.00, gorchymyn i dalu £200.00 o gostau a gordal dioddefwr o £30.00. Cyfanswm o £343.00.

Cynhaliwyd ymgyrch rhwng Heddlu Gogledd Cymru, Safonau Masnach Sir Ddinbych a Safonau Masnach Conwy ar 11 Ebrill 2018 ar y safle profi pont bwyso ar yr A525 rhwng Rhuddlan a Llanelwy.

Uchafswm pwysau gros y cerbyd a yrrwyd gan Ms McNicol oedd 3500kg ond cafwyd fod y cerbyd yn pwyso 4100kg, a oedd yn orlwyth o 600kg (17.14%).

 

Erlyn am yrru cerbyd dros yr uchafswm pwysau 

Yn Llys Ynadon Llandudno ddoe (11/09/18) cafwyd Mr Neil Stubbington o 40 Owain Glyndŵr, Bae Cinmel yn euog o yrru cerbyd a oedd dros ei uchafswm pwysau gros ac uchafswm pwysau ei echel ôl.

Cafodd Mr Stubbington ddirwy o £516.00, gorchymyn i dalu £600.00 o gostau a gordal dioddefwr o £51.00. Cyfanswm o £1167.00.

Cynhaliwyd ymgyrch rhwng Heddlu Gogledd Cymru, Safonau Masnach Sir Ddinbych a Safonau Masnach Conwy ar 11 Ebrill 2018 ar y safle profi pont bwyso ar yr A525 rhwng Rhuddlan a Llanelwy.

Uchafswm pwysau gros y cerbyd a yrrwyd gan Mr Stubbington oedd 3500kg ond cafwyd fod y cerbyd yn pwyso 4860kg, a oedd yn orlwyth o 1360kg (38.85%). Uchafswm pwysau echel ôl y cerbyd oedd 2450kg ond cafwyd fod yr echel ôl yn 3180kg a oedd yn orlwyth o 780kg (29.79%).

 

Erlyniad am fethu â chyflwyno trwydded safle llawn

Plediodd Ms Jennifer Stone yn euog o beidio ag arddangos trwydded safle neu grynodeb ac am fethu â chyflwyno trwydded safle llawn pan ofynnwyd amdano.

Yn Llys yr Ynadon Llandudno ddoe (11/09/18) cafodd Ms Stone ddirwy o £126.00, gorchymyn i dalu £332.84 o gostau a gordal dioddefwr o £30.00. Cyfanswm o £488.84.

Ms Stone oedd y goruchwyliwr safle dynodedig oedd â chyfrifoldeb dros redeg Cymdeithas Chwaraeon Môr Colwyn yn Llandrillo yn Rhos o ddydd i ddydd. Mae hyn yn cynnwys cyflenwi alcohol a’r ddarpariaeth o adloniant wedi'i reoleiddio.

Ar y 9 Chwefror 2018, ymwelodd Swyddogion Trwyddedu Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy â’r safle i gynnal archwiliad arferol.

Nid oedd trwydded safle na chrynodeb wedi’i arddangos ac ni chyflwynwyd trwydded safle llawn pan ofynnwyd amdano yn ystod yr ymweliad.

O dan Adran 57 (4) a 57 (7) y Ddeddf Trwyddedu 2003, mae’n drosedd i beidio ag arddangos trwydded safle neu grynodeb ac am fethu â chyflwyno trwydded safle llawn pan ofynnir amdano. 

Roedd y troseddau hyn yn ffurfio rhan o 5 trosedd ar y safle yn Ebrill 2017.

Ar yr achlysur hwnnw, derbyniodd Ms. Stone rybudd ysgrifenedig.

Er gwaethaf iddi dderbyn llythyr rhybuddio ysgrifenedig yn Ebrill 2017, roedd y troseddau uchod yn dal i gael eu cyflawni ar y safle yn dilyn ymweliad gan Swyddogion Trwyddedu ar y 9 Chwefror 2018.

 

Wedi ei bostio ar 13/09/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy